ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20 - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΠΣΥΤΕ

Συνημμένα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις μελλοντικές δράσεις του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Ταμείου Υγείας. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλ. 210 3204960.

Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Categories