ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων υπηρεσιών  σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τον ισχύοντα Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών  από Εξωτερικούς Παρόχους στο ΑΤΠΣΥΤΕ τις καταστατικές του διατάξεις και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του, με ιατρούς: α) με έναν/μία (1) Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής και έναν/μια (1) Καρδιολόγο, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ιατρεία του στην Αθήνα (Ομήρου 5, 10564) και β) με έναν/μια (1) Ακτινολόγο – Ακτινοδιαγνώστη για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 4,  54624)

Categories