ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν/μια (1) Αγγειοχειρουργό για τις ανάγκες των ιατρείων του στην Αθήνα (Ομήρου 5, 10564)

Categories