ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

Χορήγηση Επιδομάτων Αεροθεραπείας και Λουτροθεραπείας

Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Ανακοινώνεται ότι το Ταμείο Υγείας, όπως κάθε χρόνο και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του, θα χορηγήσει στα ασφαλισμένα μέλη του τα κάτωθι επιδόματα. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώνουν τις σχετικές αιτήσεις από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ταμείου www.atpsyte.gr :

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Categories