ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ευκαιρίες Καριέρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν/μία (1) Γυναικολόγο στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, μέσω σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών: α) με έναν/μία (1) Γυναικολόγο για το ιατρεία του στην Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα έγγραφα

Categories