ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

Σεμινάριο για τη διαχείριση του άγχους και των συμπτωμάτων του

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  2 2

Οι προκλήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και οι μη επαρκείς τρόποι διαχείρισης των προβλημάτων της καθημερινότητας κάνουν πολλούς ανθρώπους ευάλωτους στο άγχος και στις συνέπειές του σε προσωπικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο.

Ο Τομέας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. υλοποιεί βιωματικό σεμινάριο για τη διαχείριση του άγχους. Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα, στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα:

-        Κατανοήσουν ένα ερμηνευτικό μοντέλο για το άγχος και τους παθογόνους μηχανισμούς του.

-        Αναλύσουν το ατομικό προφίλ τους και τους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους που έχουν υιοθετήσει, ώστε να διαπιστώσουν τα προσωπικά σημεία ευαλωτότητας και τους πιθανούς αναποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους που συμβάλλουν στο φαύλο κύκλο διαιώνισής του.

-        Εκπαιδευτούν και θα εξασκηθούν σε ένα σύνολο τεχνικών αυτοπαρατήρησης και αυτορρύθμισης, ώστε να διαχειρίζονται τα συμπτώματα του άγχους.

-        Διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα εκπαιδευτούν στην πρόληψη του άγχους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Επιπλέον, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του COVID – 19, οι οποίες επιβαρύνουν ήδη υπάρχουσες στρεσογόνες καταστάσεις, θα καλυφθούν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν:

-        Ευπαθείς ομάδες (χρόνιους ασθενείς, φροντιστές ατόμων με άνοια)

-        Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Webex και περιλαμβάνει δύο συναντήσεις: Δευτέρα 23/11/2020 και Δευτέρα 30/11/2020 και ώρες 16:30 – 18:00.

Το σεμινάριο συντονίζουν οι κ.κ. Φωτεινή Λέκκα, PhD, MSc,  Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγος Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και Ανθούλα Σωμαρίπα, Κοινωνική Λειτουργός Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Kinoniki@atpsyte.gr  μέχρι την Πέμπτη 19  Νοεμβρίου 2020.

Στη δήλωση συμμετοχής σημειώνετε ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για πληροφορίες: τηλ. 210-3204960.                                    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                        Γεώργιος Καρασούλας                           Γεώργιος Γιαμπουράς

 

Categories