Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας​​​​​​​

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος
(Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, μέσω
σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών: α) με έναν/μία (1) Παιδοψυχίατρο για το Τομέα
Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας στην Αθήνα και β) με έναν/μια (1) Νευρολόγο και
έναν/μια (1) Ακτινολόγο - Ακτινοδιαγνώστη
 για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ