ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Ειδικότητα

Όνομα

Διεύθυνση

Νομός

Πόλη

Περιοχή

Τηλέφωνο

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ

ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 8002495

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

215 5552880

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΚΟΝΤΡΟΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 37

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6206950

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΓΚΟΝΤΡΟΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 37

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6206950

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΛΑΪΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6253582

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 8002495

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 8002495

ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

215 5552880

ΓΚΟΝΤΡΟΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 37

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6206950

ΓΚΟΝΤΡΟΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 37

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6206950

ΛΑΪΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 6253582

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

210 8002495