ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαμπουράς Γεώργιος
Πρόεδρος

Τηλ: 210 320 2820
Κιν: 6947 561078
email: ggiampouras@atpsyte.gr

Σιντόρης Αθανάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 4907
Κιν: 6978 142263
email: atsintoris@atpsyte.gr

Μητσόπουλος Ιωάννης
Β΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 2565
Κιν: 
email:ymitsopoulos@bankofgreece.gr

Καρασούλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 320 3041
Κιν: 6951 678788
email: gkarasoulas@atpsyte.gr

Κόντη Νικολίτσα
Αν. Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 320 3773
Κιν: 6946 718001
​​​​​​​email: nkonti@bankofgreece.gr


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μάζη Ελένη

Τηλ: 210 320 4909
email: emazi@bankofgreece.gr

Μπακόλας Ιωάννης

Τηλ: 210 320 2125, 210 320 2103
email: ibakolas@bankofgreece.gr

Ζλατίνης Χρήστος

Τηλ: 210 320 5347
email: czlatinis@bankofgreece.gr


Μανιάτης Σπυρίδων

Τηλ: 210 6799 560
email: smaniatis@bankofgreece.gr


Κλητοράκη - Πούλια Ελένη

Καρπέτας Γεώργιος