ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαμπουράς Γεώργιος
Πρόεδρος

Τηλ: 210 3202820
Κιν: 6947 561078
email: ggiampouras@atpsyte.gr

Μητσόπουλος Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 3204907
Κιν: 6956 636584
email: ymitsopoulos@atpsyte.gr

Σιντόρης Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 3202108 και 210 3202137
Κιν: 6978 142263
email: atsintoris@bankofgreece.gr

Καρασούλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 3203041
Κιν: 6951 678788
email: gkarasoulas@atpsyte.gr

Μπακόλας Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 3202125 και 210 3202103
Κιν: 6956 636586
email: ibakolas@atpsyte.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μάζη Σοφία - Ελένη

Τηλ: 210 320 3643
email: emazi@bankofgreece.gr

Κόντη Νικολίτσα

Τηλ: 210 320 3773
email: nkonti@bankofgreece.gr

Μανιάτης Σπύρος

Τηλ: 210 6799 560
email: smaniatis@bankofgreece.gr

Κοντός Ιωάννης

Τηλ: 210 6799 484
email: ikontos@bankofgreece.gr


Κλητοράκη - Πούλια Ελένη

Καρπέτας Γεώργιος