ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Καρασούλας Γεώργιος
Πρόεδρος

Τηλ: 210 320 2820
Κιν: 6951 678788
email: gkarasoulas@atpsyte.gr

Σιντόρης Αθανάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 4907
Κιν: 6978 142263
email: atsintoris@atpsyte.gr

Κόντη Νικολίτσα (Νικόλ)
Β΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 3773
Κιν: 
email:nkonti@bankofgreece.gr

Μπακόλας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 320 3041
Κιν:
6956 636586
email: ibakolas@bankofgreece.gr

Μητσόπουλος Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας

Τηλ:210 320 2565
Κιν: 6973 987681
email:
ymitsopoulos@bankofgreece.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζλατίνης Χρήστος

Τηλ: 210 320 2829
email: czlatinis@bankofgreece.gr

Παπατσούμα Νικολέττα

Τηλ: 210 320 2884
email: npapatsouma@bankofgreece.gr

Νερατζή Κυριακή

Τηλ: 
email: kneratzi@bankofgreece.grKοντός Ιωάννης

Τηλ: 210 6799484
email: ikontos@bankofgreece.gr


Κλητοράκη - Πούλια Ελένη

Μπουλαλά Αγγελική