ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαμπουράς Γεώργιος

Πρόεδρος

Τηλ: 210 3202820
Κιν: 6947 561078
email: ggiampouras@atpsyte.gr

Μητσόπουλος Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 3204907
Κιν: 6956 636584
email: ymitsopoulos@atpsyte.gr

Σιντόρης Αθανάσιος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 3202108 και 210 3202137
Κιν: 6978 142263
email: atsintoris@bankofgreece.gr


Καρασούλας Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας

210 3203041
Κιν: 6951 678788
email: gkarasoulas@atpsyte.gr


Μπακόλας Ιωάννης

Αν. Γεν. Γραμματέας

210 3202125 και 210 3202103
Κιν: 6956 636586
email: ibakolas@atpsyte.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μάζη Σοφία - Ελένη

Τηλ: 210 320 3643

email: emazi@bankofgreece.gr

Κόντη Νικολίτσα

Τηλ: 210 320 3773

email: nkonti@bankofgreece.gr

Μανιάτης Σπύρος

Τηλ: 210 6799 560

email: smaniatis@bankofgreece.gr

Κοντός Ιωάννης

Τηλ: 210 6799 484

email: ikontos@bankofgreece.gr

Κλητοράκη - Πούλια Ελένη

Καρπέτας Γεώργιος