ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιαμπουράς Γεώργιος
Πρόεδρος

Τηλ: 210 320 2820
Κιν: 6947 561078
email: ggiampouras@atpsyte.gr

Σιντόρης Αθανάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 4907
Κιν: 6978 142263
email: atsintoris@atpsyte.gr

Μάζη Σοφία Ελένη
Β΄ Αντιπρόεδρος

Τηλ: 210 320 3643
Κιν: 6978 142263
email: emazi@bankofgreece.gr

Καρασούλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 320 3041
Κιν: 6951 678788
email: gkarasoulas@atpsyte.gr

Μπακόλας Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας

Τηλ: 210 320 2125 και 210 320 2103
Κιν: 6956 636586
email: ibakolas@atpsyte.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μητσόπουλος Ιωάννης

Τηλ: 210 320 2565
email: ymitsopoulos@bankofgreece.gr

Κόντη Νικολίτσα

Τηλ: 210 320 3773
email: nkonti@bankofgreece.gr

Μανιάτης Σπύρος

Τηλ: 210 6799 560
email: smaniatis@bankofgreece.gr

Κοντός Ιωάννης

Τηλ: 210 6799 484
email: ikontos@bankofgreece.gr


Κλητοράκη - Πούλια Ελένη

Καρπέτας Γεώργιος