ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λογιστήριο

Η Υπηρεσία Λογιστηρίου

  • Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Ταμείου
  • Ενεργεί τους συμψηφισμούς και καταχωρεί στους οικείους λογαριασμούς τις σχετικές εγγραφές
  • Παρακολουθεί, ελέγχει και καταχωρεί τις μηνιαίες εισφορές, τα διάφορα έσοδα, τις δαπάνες και τις παντός είδους υποχρεώσεις προς τρίτους. Επίσης, επιμελείται για την είσπραξη των μηνιαίων κρατήσεων των ασφαλισμένων
  • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και συντάσσει τον ισολογισμό του Ταμείου
  • Τηρεί, μετά τη λογιστικοποίησή του, όλο το λογιστικό αρχείο του Ταμείου, τους φακέλους συμβάσεων κ.λπ.
  • Τηρεί τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία και συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες
  • Χορηγεί τα επιδόματα Αεροθεραπείας, Λουτροθεραπείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Παιδικής Μέριμνας, Τρόφιμα Ασθενών και Τοκετού.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 7:45-15:15 & Παρασκευή 7:45-14:45

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 320 3097, 210 320 3044, 210 320 3108, 210 320 3043, 210 320 3193, 210 320 3109, 210 320 3016

Fax: 210 331 4311