ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

clear

Ειδικότητα

Ιατρός

Ιατρείο

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Με ραντεβού

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΑΘΗ ΦΑΡΡΗ- ΣΚΟΡΔΑΚΗ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

08:30-13:30

08:30-12:30

08:30-13:30

08:30-13:30

-

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

-

09:00-14:00

12:00-14:00

-

09:00-15:00

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

-

08:00-13:00

-

08:00-12:00

-

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

-

-

13:00-15:00 (κάθε 2η & 3η Τετάρτη)

-

-

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ιατρείο Ι.Ε.Τ.Α.

-

-

13:00-15:00 (κάθε 1η & 4η Τετάρτη)

-

-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

-

13:30-16:00

09:00-12:30

-

-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

-

08:30-11:30

-

08:30-11:30

08:00-11:00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

-

12:30-13:30

12:30-14:00

-

-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

-

-

-

-

11:00-12:00

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

-

-

11:00-14:15

-

07:45-11:00

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

13:45-15:15

-

-

-

-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

08:00-11:00

-

08:00-11:00

-

-

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Πολυϊατρεία ΟΑΤΥΕ Πάτρας

17:00-19:00

-

-

16:00-18:00

-

Ω.Ρ.Λ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

13:00-16:00

-

13:00-16:00

-

11:00-15:00

Ω.Ρ.Λ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

-

-

-

12:00-14:30

-

Ειδικότητα

Ιατρός

Ιατρείο

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΑΘΗ ΦΑΡΡΗ- ΣΚΟΡΔΑΚΗ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Δευτέρα: 08:30-13:30

Τρίτη: 08:30-12:30

Τετάρτη: 08:30-13:30

Πέμπτη: 08:30-13:30

Μόνο ραντεβού:

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τρίτη: 09:00-14:00

Τετάρτη: 12:00-14:00

Παρασκευή: 09:00-15:00

Μόνο ραντεβού:

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τρίτη: 08:00-13:00

Πέμπτη: 08:00-12:00

Μόνο ραντεβού:

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τετάρτη: 13:00-15:00 (κάθε 2η & 3η Τετάρτη)

Μόνο ραντεβού:

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ιατρείο Ι.Ε.Τ.Α.

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τετάρτη: 13:00-15:00 (κάθε 1η & 4η Τετάρτη)

Μόνο ραντεβού:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τρίτη: 13:30-16:00

Τετάρτη: 09:00-12:30

Μόνο ραντεβού:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τρίτη: 08:30-11:30

Πέμπτη: 08:30-11:30

Παρασκευή: 08:00-11:00

Μόνο ραντεβού:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τρίτη: 12:30-13:30

Τετάρτη: 12:30-14:00

Μόνο ραντεβού:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Παρασκευή: 11:00-12:00

Μόνο ραντεβού:

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Τετάρτη: 11:00-14:15

Παρασκευή: 07:45-11:00

Μόνο ραντεβού:

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Δευτέρα: 13:45-15:15

Μόνο ραντεβού:

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Δευτέρα: 08:00-11:00

Τετάρτη: 08:00-11:00

Μόνο ραντεβού:

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Πολυϊατρεία ΟΑΤΥΕ Πάτρας

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Δευτέρα: 17:00-19:00

Πέμπτη: 16:00-18:00

Μόνο ραντεβού:

Ω.Ρ.Λ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολυϊατρεία Ομήρου 4

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Δευτέρα: 13:00-16:00

Τετάρτη: 13:00-16:00

Παρασκευή: 11:00-15:00

Μόνο ραντεβού:

Ω.Ρ.Λ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ

Δείτε το πρόγραμμαkeyboard_arrow_down

Πέμπτη: 12:00-14:30

Μόνο ραντεβού:

« 1 2 3 ... 10 »