ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • 210 320 3133
 • 210 320 3052

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθύντρια Κοσμοπούλου Δήμητρα
 • 210 320 3032
 • 210 320 3042
 • fax: 210 323 6691

Τμήμα Διοικητικού

 • 210 320 3147
Υπηρεσία Γραμματείας Αρχείου και Διαχείρισης Υλικού
 • 210 320 3252
 • 210 320 3020
 • 210 320 3046
 • 210 320 3021
 • fax: 210 323 6691
Υπηρεσία Νοσοκομειακής Περίθαλψης
 • 210 320 3093
 • 210 320 3029
 • 210 320 3028
 • 210 320 3048
Υπηρεσία Αιτήσεων
 • 210 320 3018
 • 210 320 3254
 • 210 320 3019
 • 210 320 3145
Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών
 • 210 320 3194
 • 210 320 3023
Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών MH.KE.XA.
 • 210 6799 633
Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών Ι.Ε.Τ.Α.
 • 210 6170 415
Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών K.ΕΠΕ.ΔΙ.Χ.
 • 210 6709 239

Τμήμα Οικονομικού

 • 201 320 3255
Υπηρεσία Γενικού Λογιστηρίου και Επιδοτήσεων
 • 210 320 3097
 • 210 320 3044
 • 210 320 3193
 • 210 320 3108
 • 210 320 3043
 • fax: 210 331 4311
Υπηρεσία Προσωπικού και Μισθοδοσίας
 • 210 320 3094
 • 210 320 3090
 • 210 320 3027
 • 210 320 3546
 • 210 320 3547
 • 210 320 3092
 • fax: 210 331 4311
Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης
 • 210 320 3098
 • 210 320 3025
 • 210 320 3033
Υπηρεσία Περιφερειακής Περίθαλψης
 • 210 320 3192
 • 210 320 3157
 • 210 320 3015
 • 210 320 3148
 • 210 320 3146
 • fax: 210 320 4081

Τμήμα Πληροφορικής

 • 201 320 3118
Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • 210 320 3253
 • 210 320 3040
Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Πληροφορικής
 • 210 320 3548
 • 210 320 3012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Διευθύντρια Παπανικολάου Πόπη
 • 210 320 4909
 • fax: 210 320 4952
Υπηρεσία Γραμματείας Πολυϊατρείων
 • 210 320 4900
 • fax: 210 320 4953
Νοσηλευτικό Προσωπικό
 • 210 320 4910-12
Φυσικοθεραπευτήριο
 • 210 320 4920
 • fax: 210 320 4955
Μικροβιολογικό
 • 210 320 4933-34
 • fax: 210 320 4954
Ακτινολογικό
 • 210 320 4938-40

Ιατρεία Κεντρικού Καταστήματος

Προϊσταμένη
 • 210 320 3047
 • fax: 210 320 2252

Ιατρεία Χαλανδρίου

Νοσηλευτικό προσωπικό Ι.Ε.Τ.Α
 • 210 6170 518
Νοσηλευτικό προσωπικό ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ
 • 210 6799 416
Νοσηλευτικό προσωπικό ΚΕ.ΠΕ.ΔΙ.Χ
 • 210 6709 238

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διευθύντρια - Σύμβουλος Κλητοράκη-Πούλια Ελένη
 • 210 320 4908
Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • 210 320 4961
Γραμματεία
 • 210 320 4960

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναπληρώτρια Γενικού Επόπτη Ελευθερίου Άννα
 • 210 320 3143
 • fax: 210 6746 427
Υπεύθυνη Παιδ. Προγράμματος Βρεφονηπιακού Σταθμού
 • 210 320 3142
Υπεύθυνη Παιδ. Προγράμματος Νηπιαγωγείου
 • 210 6726 858
 • 210 6726 859
 • 210 6746 426
Γραμματεία (Τηλεφωνικό Κέντρο)
 • 210 6726 858
 • 210 6726 859
 • 210 6746 426
Γραφείο Κίνησης
 • 210 6721 213

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοικητικές Υπηρεσίες
 • 2310 591121
 • fax: 2310 532727
Ιατρεία ΚΕ.ΠΕ.ΔΙΧ Θεσσαλονίκης
 • 2310 026067