ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φαρμακευτική Περίθαλψη

Η Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης ασχολείται με την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. στα συμβεβλημένα φαρμακεία όλης της Ελλάδας πλήν του νομού Θεσσαλονίκης και των λοιπών νομών της Βορείου Ελλάδας και του Αγρινίου. Επικοινωνεί με ασφαλισμένους, ιατρούς-συνεργάτες και συμβεβλημένους φαρμακοποιούς, ώστε οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας να έχουν άμεση πρόσβαση στα φάρμακα, που είναι απαραίτητα για την υγεία τους.


Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 7:45-15:15 & Παρασκευή 7:45-14:45

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 320 4970, 210 320 4971, 210 320 4973, 210 320 4974, 210 320 4975, 210 320 4976, 210 320 4977

Fax: 210 320 4955