ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φαρμακευτική Περίθαλψη

Η Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης ασχολείται με την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. στα συμβεβλημένα φαρμακεία του Ν. Αττικής. Επικοινωνεί με ασφαλισμένους, ιατρούς-συνεργάτες και συμβεβλημένους φαρμακοποιούς, ώστε οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας να έχουν άμεση πρόσβαση στα φάρμακα, που είναι απαραίτητα για την υγεία τους.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 7:45-15:15 & Παρασκευή 7:45-14:45

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 320 4973, 210 320 4974, 210 320 4975, 210 320 4976, 210 320 4977,

Fax: 210 320 4955