Περιοδικό Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Η Συντακτική Ομάδα παραμένει διαθέσιμη για επικοινωνία και νέες ιδέες σχετικά με την ύλη και τη μορφή του Περιοδικού στο periodiko@atpsyte.gr