ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ Νο 24 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του προς τους ασφαλισμένους, σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει βιωματικό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ Νο 21 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 2022-2023

Από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Θα προηγηθούν οι Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20 - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΠΣΥΤΕ

Συνημμένα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις μελλοντικές δράσεις του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Ταμείου Υγείας. Για πληροφορίες μπορείτε...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων...
,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2022

Για πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλ. 210...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα που αφορούν στο Ταμείο Υγείας :

  1. Προσωπικό Ιατρός
  2. Επαναλειτουργία ψηφιακού μαστογράφου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για τους ασφαλισμένους που χρήζουν συνεδριών ψυχοθεραπείας, εφεξής θα ισχύουν τα εξής ...