ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ Νο 5 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ OZEMPIC

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τη συνημμένη Ανακοίνωση Νο 5 σχετικά με τη χορήγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος OZEMPIC...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00.

Το Αλληλοβοηθητικό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ Νο 2 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Ανακοίνωση Νο 2 που αφορά στη Χορήγηση επιδομάτων Αεροθεραπείας και Λουτροθεραπείας για το 2023...