ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημερομηνίες Αιμοδοσίας 2024

121η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 15/03/2024
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 19/03/2024
έως και Παρασκευή 22/03/2024

122η αιμοδοσία ...