ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Σκοπός


Σκοπός του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι:

 • Να παρέχει προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις.
 • Να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο νοητικό, σωματικό και κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα.
 • Να συνεργάζεται, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα αγωγής των παιδιών τους.
 

Αρχές και Φιλοσοφία


Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο όπου απαιτείται ευέλικτη διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών, ραγδαίων εξελίξεων και σύνθετων καταστάσεων που αφορούν διάφορες πλευρές της σύγχρονης ζωής.


Φιλοσοφία του Σχολείου μας τον 21ο αιώνα είναι τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.


Οι ικανότητες αυτές αποτελούν ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και τάσεων. Αναπτύσσονται βαθμιαία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης αλλά και κατά την ενήλικη ζωή.


Οι ικανότητες αυτές είναι:

 • Η επικοινωνία
 • Η δημιουργική και κριτική σκέψη
 • Η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία
 • Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.


 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η δημιουργία ατόμων ικανών να συνεργάζονται, να σέβονται τους άλλους, να συγκεντρώνονται, να δημιουργούν, να σκέπτονται και να εντάσσονται ομαλά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η υλοποίηση ενός παιδαγωγικού προγράμματος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά διασφαλίζεται στο Π.Κ.Α. από το υψηλής ποιότητας προσωπικό, το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη γλώσσα, τη μαθηματική σκέψη, την οργάνωση, τη φαντασία, την κρίση, τις αισθήσεις και την κίνηση.


Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά όλων των Μονάδων έχουν την ευκαιρία καθημερινά:

 • Να ζωγραφίζουν με διάφορα υλικά όπως κηρομπογιές, δακτυλομπογιές, νερομπογιές, ξυλομπογιές, πινέλα, μαρκαδόρους, μολύβια, τέμπερες, κιμωλίες κ.λπ.
 • Να ζωγραφίζουν σε διάφορα υλικά όπως άσπρα ή χρωματιστά χαρτιά, χαρτόνια, ύφασμα, γυαλί, ξύλο κ.λπ.
 • Να κάνουν χειροτεχνία με χαρτιά, υφάσματα, κουμπιά, πριονίδια, ζυμαρικά κ.λπ.
 • Να κεντούν.
 • Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, ώστε να μαθαίνουν  να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.
 • Να παίζουν ατομικά ή ομαδικά με κατασκευαστικά παιγνίδια και πάζλ.
 • Να γυμνάζονται οργανωμένα, να παίζουν παραδοσιακά παιγνίδια και να ασχολούνται με μουσικοκινητικές δραστηριότητες.
 • Να παίζουν ελεύθερο παιγνίδι στην αυλή και στην παιδική χαρά.
 • Να ασκούν τις αισθήσεις τους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Να πειραματίζονται με το νερό, τον αέρα, τους μαγνήτες τους φακούς και ποικίλα άλλα «μαγικά» παιγνίδια.
 • Να αναπτύσσουν  τον προφορικό λόγο και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
 • Να ασκούνται στην προγραφή, τη γραφή και την ανάγνωση.
 • Να εισάγονται στον κόσμο των Μαθηματικών.
 • Να έρχονται σε επαφή με τη γεωγραφία, την τέχνη και τον πολιτισμό.
 • Να παρακολουθούν  και να παίζουν θέατρο και κουκλοθέατρο.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές δράσεις και παραστάσεις που οργανώνονται στο χώρο του Π.Κ.Α. από παιδαγωγούς, εξωτερικούς συνεργάτες και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

 

Εγγραφή - Επανεγγραφή

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Όλα τα παιδιά των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Σ.Υ.Τ.Ε., στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και στον Π.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
 • Τα εγγόνια των υπαλλήλων και συνταξιούχων των παραπάνω οργανισμών.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών και νήπια μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

Η εγγραφή των παιδιών γίνεται από 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και ισχύει για όλη τη σχολική χρονιά.
Για την εγγραφή των παιδιών στο Σταθμό, είναι απαραίτητο να προσκομισθούν:

 • Αίτηση εγγραφής από το γονέα/κηδεμόνα.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού.
 • Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού από το οποίο προκύπτει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Βεβαίωση γιατρού ότι το παιδί έχει καλή πνευματική και σωματική υγεία.
 • Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης φαρμάκων.
 • Δήλωση συγκατάθεσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία  Δεδομένων.

Δικαίωμα επανεγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

Η δήλωση επανεγγραφής γίνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου και ισχύει για όλη τη σχολική χρονιά.

Για την επανεγγραφή των παιδιών στο Σταθμό, είναι απαραίτητο να προσκομισθούν:

 • Δήλωση επανεγγραφής από τον γονέα/κηδεμόνα.
 • Πρόσφατο αντίγραφο των σελίδων εμβολιασμού του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης φαρμάκων.
 • Δήλωση συγκατάθεσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία  Δεδομένων.
 

Προσαρμογή

Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει την ομαλή και αβίαστη ένταξη του παιδιού στο πρώτο σχολικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία.


Η είσοδος του παιδιού στο Π.Κ.Α. και επομένως ο πρώτος αποχωρισμός του από το οικογενειακό περιβάλλον γίνεται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.


Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί περίοδος προσαρμογής κυρίως τον μήνα Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από την υπεύθυνη και το παιδαγωγικό προσωπικό κάθε μονάδας, σε συνεργασία πάντα με τους γονείς/κηδεμόνες.