ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διοικητικό - Οικονομική Διεύθυνση

Οι συνταγές του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. από  1/1/2022 εκτελούνται μόνο μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου θα πρέπει να επικοινωνούν με το γιατρό τους ή να προσέρχονται σε ιατρείο, όπου η συνταγογράφηση θα γίνεται είτε με έντυπη, είτε με άυλη μορφή. Στην άυλη μορφή η συνταγή έρχεται με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο και στο e-mail, ως νούμερο συνταγής. Ο ασφαλισμένος δίνει το νούμερο στον φαρμακοποιό και ο φαρμακοποιός εκτυπώνει και εκτελεί την συνταγή.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και τον Αριθμό Μητρώου στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., για να ζητήσουν συνταγογράφηση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το ΑΜΚΑ τους, θα πρέπει να απευθύνονται σε Κ.Ε.Π. ώστε να προβούν σε διορθώσεις.

Για να εγγραφούν στην άυλη συνταγογράφηση θα πρέπει να μπούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα gov.gr – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ –ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ και να εγγραφούν εκεί με τους κωδικούς TAXIS και τον ΑΜΚΑ τους. Στην παραπάνω ιστοσελίδα της Άυλης Συνταγογράφησης και στην επιλογή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ μπορούν να διορθώσουν τηλέφωνα και διευθύνσεις που δεν ισχύουν πιά.

Οι συνταγές του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. είτε με άυλη μορφή, είτε με έντυπη,  δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το χρονικό όριο των 3 μηνών (τρίμηνες συνταγές).

Οι συνταγές εκτελούνται στα συνεργαζόμενα φαρμακεία εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται στην κάθε συνταγή και μόνο για τα φάρμακα που ο γιατρός έχει συνταγογραφήσει.

Χάπια

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. αποζημιώνει φάρμακα μόνο με την εμπορική τους ονομασία και όχι με τη δραστική ουσία και στη λιανική τους τιμή (όχι τιμή αναφοράς).

Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν στα συνεργαζόμενα φαρμακεία μόνο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχή τους στα φάρμακα (10% ή 25%) ανάλογα με την πάθησή τους.

Τα συνεργαζόμενα φαρμακεία που έχουν δηλώσει στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι επιθυμούν να εξυπηρετούν ασφαλισμένους του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική σελίδα του atpsyte.gr. 

Σε περίπτωση συνταγογράφησης Φαρμάκου Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.), που επιτρέπεται  μόνο για ασφαλισμένους με πλήρη περίθαλψη, ο ασφαλισμένος προσκομίζει την συνταγή σε συνεργαζόμενο φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός ζητά έγκριση της συνταγής η οποία δίνεται εντός 24 ωρών από τον Ελεγκτή Ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και τότε η συνταγή γίνεται ενεργή και μπορεί να εκτελεστεί.

Οι ασφαλισμένοι του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. θα παραδίδουν στο φαρμακείο χειρόγραφη συνταγή, καταβάλλοντας στο φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25% ανάλογα με την πάθησή τους) μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη (ταινίες σακχάρου, βελόνες ινσουλίνης, σκαρφιστήρες)
 • Ομοιοπαθητικά φάρμακα
 • Εμβόλια απευαισθητοποίησης (μετά από έγκριση του αλλεργιολόγου – ιατρού και του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου)

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. εκτός από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται μέσω ΗΔΙΚΑ, αποζημιώνει επιπλέον τα εξής :

 1. Για θεραπεια οστεοαρθρίτιδας γονάτων με χειρόγραφη συνταγή και κατόπιν έγκρισης του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου, τρεις (3) επιπλέον ενέσεις ανά γόνατο, ανά έτος (μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χορηγούνται δύο (2) ενέσεις ανά γόνατο, ανά έτος).
 2. Τη χορήγηση του εμβολίου GARDASIL:

- για κορίτσια έως 18 ετών μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, με ποσοστό συμμετοχής 0%.

- για αγόρια έως 18 ετών μέσω χειρόγραφης συνταγής, με ποσοστό συμμετοχής 0%.

- για άντρες και γυναίκες από 18 έως και 45 ετών με χειρόγραφη συνταγή και κατόπιν έγκρισης του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου, με ποσοστό συμμετοχής 10%.

 1. Τα εμβόλια BEXSERO και TRUMENBA που συνταγογραφούνται σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική συνταγή από παιδίατρο σε παιδιά έως 18 ετών, με ποσοστό συμμετοχής 10%.
 2. Το TIROSINT και το THYRORMONE που συνταγογραφούνται σε χειρόγραφη συνταγή από ενδοκρινολόγο, με ποσοστό συμμετοχής 25%.
 3. Μόνο για ασφαλισμένες με πλήρη περίθαλψη, τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης που συνταγογραφούνται από γυναικολόγο με παρόμοιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.).

Α) ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 1. Ρύθμιση της εισαγωγής με το θεράποντα γιατρό ή εισαγωγή σε εφημερία
 2. Κατά την εισαγωγή πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει μαζί του το συνταγολόγιο ή τη μαγνητική κάρτα.
 3. Το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από την εισαγωγή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες του Ταμείου η αναγγελία εισόδου στο νοσοκομείο, με την αιτιολογία, για να εκδοθεί η «διατακτική εισόδου για νοσηλεία», δηλαδή το εισιτήριο.
 4. Προκειμένου περί αμέσου ασφαλισμένου, ο λογαριασμός καλύπτεται πλήρως από το Ταμείο, εκτός αν περιέχει βηματοδότη ή ειδικό υλικό ολικής αρθροπλαστικής, οπότε επιβαρύνεται με μικρό ποσοστό συμμετοχής. Όταν η νοσηλεία αφορά έμμεσο μέλος, που είναι συμπληρωματικά ασφαλισμένο στο Ταμείο, ο λογαριασμός καλύπτεται από τον κύριο φορέα ασφάλισης, και αν υπάρχει τιμολόγιο διαφοράς θέσης, την καλύπτει το Ταμείο, αφού εξοφληθεί το νοσοκομείο και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
 5. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία Νοσηλίων του Ταμείου για την ημερομηνία εξόδου του από το νοσοκομείο.


Β) ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

 1. Γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού με την αιτιολογία εισαγωγής
 2. Έκδοση και παραλαβή της «διατακτικής εισόδου για νοσηλεία», δηλαδή του εισιτήριου, μέχρι δυο μέρες πριν την εισαγωγή ή το αργότερο την επομένη, σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής. Για τους συμπληρωματικά ασφαλισμένους, με άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, εκδίδεται ειδική «διατακτική εισόδου», όπου αναφέρεται ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώσει απευθείας το θεραπευτήριο, σύμφωνα με τις τιμές που προβλέπονται στην ειδική σύμβασή του με το Ταμείο μας. Ο ασφαλισμένος υποβάλει τα πρωτότυπα των τιμολογίων στον κύριο φορέα του και, μετά την έγκριση απ’ αυτόν, υποβάλει φωτοαντίγραφα των τιμολογίων στο δικό μας Ταμείο, από όπου εισπράττει την τυχόν διαφορά. Στην περίπτωση συμβεβλημένου ιδιωτικού θεραπευτήριου, χωρίς ειδικό τιμολόγιο, το Ταμείο καλύπτει το λογαριασμό σύμφωνα με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Το Ταμείο δεν καλύπτει ούτε συμμετέχει σε τυχόν επιπλέον δαπάνες.
 3. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία Νοσηλίων του Ταμείου για την ημερομηνία εξόδου του από το νοσοκομείο.

Η Υπηρεσία Νοσηλίων είναι στη διάθεση των ασφαλισμένων για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Τα άμεσα μέλη έχουν την υποχρέωση, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, να γνωστοποιούν εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση  στην Υπηρεσία Γραμματείας Διοικητικών Υπηρεσιών του Ταμείου Υγείας οποιαδήποτε μεταβολή αφορά την περίθαλψη των ιδίων και των ασφαλισμένων μελών της οικογένειας τους.

Ενδεικτικά:

 • Σύζυγοι που εργάζονται πρέπει να διαγράφονται από την υποχρεωτική ασφάλιση και εάν επιθυμούν να αιτούνται, τα άμεσα μέλη για αυτούς, συμπληρωματική-προαιρετική.
 • Τέκνα ασφαλισμένου διαγράφονται από την υποχρεωτική ασφάλιση οριστικά λόγω γάμου. Όταν  τα ανύπανδρα τέκνα πιάσουν εργασία ή συμπληρώσουν το 30ο έτος της ηλικίας τους διαγράφονται από την υποχρεωτική ασφάλιση, εκτός εάν επιθυμούν  συμπληρωματική-προαιρετική, που αυτή γίνεται δεκτή κατόπιν αιτήσεως του άμεσου ασφαλισμένου στο Ταμείο.

Το άμεσο μέλος υποχρεούται με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία δικαιολογητικά είτε για τη διαγραφή είτε για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

Για την ομαλή τακτοποίηση των ασφαλιστικών μερίδων γνωστοποιούμε στους ασφαλισμένους ότι όλες οι μεταβολές προϋποθέτουν κάποια δικαιολογητικά, γίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία και υπόκεινται σε προθεσμίες.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης η υπηρεσία υποχρεούται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπει το Καταστατικό.

Για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλ.2103203252 και 2103203094

Τα αιτήματα των ασφαλισμένων που δεν δύναται να διεκπεραιωθούν άμεσα με υπηρεσιακό τρόπο παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Αιτήσεων. Η Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ταμείου ελέγχει, εισηγείται και προωθεί το εκάστοτε αίτημα για έγκριση και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για την πορεία των αιτημάτων καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 320 3018, 210 3203019, 210 3203254, 210 3203145
 

Α)  ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος (στην οποία να αναφέρεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης του/της συζύγου).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο).  Σε περίπτωση που το έγγραφο πιστοποίησης του γάμου είναι παλαιότερο των τριών μηνών, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος που θα απευθύνεται προς το Ταμείο και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:  «ο/η σύζυγός μου ………. δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων, θα σας ενημερώσω αμέσως εγγράφως».
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση μέλους, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Eκκαθαριστικά εφορίας του υπό ασφάλιση μέλους των 3 τελευταίων ετών. 

Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)

 • Υποβολή της αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος (στην οποία να αναφέρεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης του/της συζύγου).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο).  Σε περίπτωση που το έγγραφο πιστοποίησης του γάμου είναι παλαιότερο των 3 μηνών, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το υπό ασφάλιση μέλος στην οποία θα αναφέρεται ο κύριος φορέας ασφάλισής του/της, το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του/της.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση μέλους και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Ιατρικές εξετάσεις στα Πολυϊατρεία του Ταμείου μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 2103204900 έως 4905, επιδεικνύοντας φωτοτυπία της κατατεθείσας αίτησης που θα παραλάβει από την Υπηρεσία Γραμματείας κατά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 • Γνωμάτευση της Ιατρικής Επιτροπής του Ταμείου για την κατάσταση της υγείας του/της συζύγου (για τους υπό ασφάλιση στην περιοχή Αττικής).
 • Για τα υποκαταστήματα, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου υπογεγραμμένη από Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή για την κατάσταση της υγείας τους.

Σημείωση:  Μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία γάμου, η ασφάλιση ξεκινά μετά από έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του Ταμείου (άρθρ. 5, παρ. 2), αφού καταβληθούν οι εισφορές από την ημερομηνία της αίτησης. Μετά την παρέλευση ενός έτους και άνω καταβάλλονται αναδρομικά εισφορές από την ημερομηνία γάμου ή εισφορές πενταετίας κατά ανώτατο όριο.

Α) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

 • Υποβολή της αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υπό ασφάλιση τέκνου πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του υπό ασφάλιση τέκνου είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Υπεύθυνη δήλωση από το άμεσο μέλος ότι το υπό ασφάλιση τέκνο δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο φορέα ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση συνυπηρέτησης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον/την έτερο συνυπηρετούντα/ούσα σύζυγο ότι συναινεί για την εγγραφή του τέκνου στην ασφαλιστική μερίδα του άμεσου μέλους που υποβάλλει το αίτημα.  Διευκρινίζεται ότι η ως άνω δήλωση έχει οριστικό χαρακτήρα.

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 • Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Πρόσφατο πλήρες πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τέκνα άνω των 18 ετών.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το υπό ασφάλιση μέλος στην οποία θα δηλώνει ότι επιλέγει ως φορέα περίθαλψης το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.  Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του τέκνου, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το άμεσο μέλος. 
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του υπό τακτοποίηση έμμεσου μέλους.  Αν δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, προσκομίζεται το αντίστοιχο εκκαθαριστικό εφορίας του άμεσου μέλους εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του έμμεσου μέλους ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ–ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ (όταν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα)

 • Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος που θα απευθύνεται προς το Ταμείο και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:  «το υπό τακτοποίηση έμμεσο μέλος δεν είναι παντρεμένος/η και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων, θα σας ενημερώσω αμέσως εγγράφως».
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση μέλους, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Συνολική κατάσταση ενσήμων που εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. βάσει του οικείου αριθμού μητρώου, που θα αναγράφει ότι η εκτύπωση ενσήμων αφορά τη χρονική περίοδο από αρχή έως τέλος ή βεβαίωση κύριου φορέα ασφάλισης στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής και έναρξης περίθαλψης.
 • Εκκαθαριστικά εφορίας του υπό ασφάλιση μέλους των 3 τελευταίων ετών.  Αν δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για κάποιο από τα ζητούμενα έτη, προσκομίζεται το αντίστοιχο εκκαθαριστικό εφορίας του άμεσου μέλους εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του έμμεσου μέλους ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό ασφάλιση έμμεσου μέλους.

Δ) ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος που θα απευθύνεται προς το Ταμείο και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:  «το υπό τακτοποίηση έμμεσο μέλος δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον φορέα, δεν είναι παντρεμένος/η και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων, θα σας ενημερώσω αμέσως εγγράφως».
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση μέλους, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Εκκαθαριστικά εφορίας του υπό ασφάλιση μέλους των 3 τελευταίων ετών.  Αν δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για κάποιο από τα ζητούμενα έτη, προσκομίζεται το αντίστοιχο εκκαθαριστικό εφορίας του άμεσου μέλους εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του έμμεσου μέλους ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό ασφάλιση έμμεσου μέλους.  Σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο – αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση επανασφάλισης παιδιού άνω των 30 ετών είναι απαραίτητη η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. 


Ε) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ

(Προϋποθέσεις: να μην έχει εισοδήματα από ακίνητα άνω των €10.000 και να μην έχει τελέσει γάμο ή να μην έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης)

 • Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ασφάλισης από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος που θα απευθύνεται προς το Ταμείο και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:  «το υπό τακτοποίηση έμμεσο μέλος δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον φορέα, δεν είναι παντρεμένος/η και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων, θα σας ενημερώσω αμέσως εγγράφως».
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση μέλους, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του είτε από Κ.Ε.Π., είτε τυπωμένο από την ιστοσελίδα:  amka.gr
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό ασφάλιση έμμεσου μέλους.
 • Εκκαθαριστικά εφορίας του υπό ασφάλιση μέλους των 3 τελευταίων ετών.  Αν δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για κάποιο από τα ζητούμενα έτη, προσκομίζεται το αντίστοιχο εκκαθαριστικό εφορίας του άμεσου μέλους εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του έμμεσου μέλους ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
   

Οι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν την ευθύνη να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στην ασφάλιση των εμμέσων μελών τους.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν εγκαίρως οι μεταβολές (π.χ. ανάληψη εργασίας, γάμος κ.λπ.) ο άμεσα ασφαλισμένος θα καταβάλλει αναδρομικές εισφορές. 

Α) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υποβολή της αίτησης διαγραφής έμμεσου μέλους από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος συνεχίζει να εργάζεται και να δηλώνεται ο κύριος φορέας όπου εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος/η.
 • Σε περίπτωση που η αιτία διαγραφής συζύγου είναι διαζύγιο, προσκομίζεται και φωτοτυπία διαζευκτηρίου – αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Β) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υποβολή της αίτησης διαγραφής έμμεσου μέλους από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Εκκαθαριστικά εφορίας του υπό ασφάλιση μέλους των 3 τελευταίων ετών.  Αν δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για κάποιο από τα ζητούμενα έτη, προσκομίζεται το αντίστοιχο εκκαθαριστικό εφορίας του άμεσου μέλους εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του έμμεσου μέλους ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, προσκομίζεται συνολική κατάσταση ενσήμων που εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. βάσει του οικείου αριθμού μητρώου, που θα αναγράφει ότι η εκτύπωση ενσήμων αφορά τη χρονική περίοδο από αρχή έως τέλος ή βεβαίωση κύριου φορέα ασφάλισης στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής και έναρξης περίθαλψης.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό διαγραφή έμμεσου μέλους. 
 • Σε περίπτωση τέλεσης γάμου να προσκομίζεται φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γάμου.  Ομοίως στο σύμφωνο συμβίωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος στην οποία θα δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη συμπληρωματική – προαιρετική ασφάλιση και ότι είναι ενήμερος/η για τη διαδικασία της επανεγγραφής.

Γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υποβολή της αίτησης διαγραφής έμμεσου μέλους από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) συμπληρωμένη από το άμεσο μέλος στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό διαγραφή έμμεσο μέλος δεν είναι παντρεμένος/η και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  Επίσης, ότι γνωρίζει για τη διαδικασία της επανεγγραφής.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό διαγραφή έμμεσου μέλους.
 • Σε περίπτωση τέλεσης γάμου, φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γάμου του υπό διαγραφή έμμεσου μέλους. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης ή απασφάλισης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον κριθεί αναγκαίο για την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Μετά την τακτοποίηση της μερίδας θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία το συνταγολόγιο για ενημέρωση.    
 

1)  ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

 • Υποβολή αίτησης έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Επιστροφή στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

2)  ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δικαιούνται μόνο τα έμμεσα μέλη που έχουν δικαίωμα πλήρους ασφάλισης στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
 • Τα συμπληρωματικά ασφαλισμένα έμμεσα μέλη απευθύνονται στον κύριο φορέα ασφάλισής τους.

Για έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα και συζύγους/μέρη συμβίωσης με πλήρη ασφάλιση:

 • Υποβολή αίτησης έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από το άμεσα ασφαλισμένο μέλος.
 • Επιστροφή στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας έμμεσου μέλους (ενήλικου τέκνου ή συζύγου/ μέρους Συμφώνου Συμβίωσης).
 • Για τα ενήλικα ασφαλισμένα τέκνα προσκομίζεται και πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Σε περίπτωση τέκνου με οικογενειακή μερίδα και σε άλλο Δήμο, προσκομίζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και από τους δύο Δήμους.

Το Ταμείο αποζημιώνει δαπάνη για αγορά σκελετού οράσεως μέχρι του ύψους των 80€ σε ποσοστό 100%, τόσο για μακριά όσο και για κοντά. Το δικαίωμα ανανεώνεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της τελευταίας αγοράς.

Ομοίως συμβαίνει για αγορά κρυστάλλων οράσεως για αξίες από 10€ μέχρι 65€ ανά κρύσταλλο, αναλόγως των βαθμών. Το δικαίωμα ανανεώνεται ανά κρύσταλλο δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της τελευταίας αγοράς, εκτός αν στο μεταξύ προκύψει αλλαγή βαθμών.

Για ασφαλισμένα τέκνα μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους χορηγούνται κρύσταλλα ασφαλείας. Οι αξίες αγοράς που αναγνωρίζονται είναι διπλάσιες των συμβατικών. Το δικαίωμα ανανεώνεται δύο έτη μετά την τελευταία αγορά.

Σε περίπτωση αγοράς πολυεστιακών γυαλιών, το ύψος αγοράς σκελετού που αναγνωρίζει το Ταμείο διπλασιάζεται και τα δικαιώματα για τα κρύσταλλα αθροίζονται ανά οφθαλμό (δηλ. χορηγείται αποζημίωση για σκελετούς και κρύσταλλα για μακριά και κοντά ).

Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει χρήση φακών επαφής, το ύψος της δαπάνης που αναγνωρίζεται διαμορφώνεται σε 100€, με ανανέωση δύο έτη μετά την τελευταία αγορά. Για πολυεστιακούς φακούς η αξία του δικαιώματος διπλασιάζεται. Για βαθμούς άνω των τεσσάρων διατηρείται  παράλληλα το δικαίωμα αποζημίωσης για αγορά σκελετού και κρυστάλλων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία Συναλλαγών τηλ. 210 320 3134, 210 320 3023

Υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις έκδοσης συνταγολογίου με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν:

 

·         Έκδοση λόγω εξάντλησης του υπάρχοντος.

o   Αίτηση του άμεσου μέλους.

·         Έκδοση λόγω απώλειας.

o   Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του άμεσου μέλους ότι σε περίπτωση ανεύρεσης του προηγούμενου θα επιστραφεί.

·         Έκδοση λόγω σπουδών (έμμεσου μέλους).

o   Αίτηση του άμεσου μέλους,

o   Αποδεικτικό σπουδών (άλλη πόλη από αυτή του άμεσου μέλους).

·         Έκδοση λόγω διαφορετικής διεύθυνσης κατοικίας (έμμεσου μέλους).

o   Αίτηση του άμεσου μέλους,

o   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

o   Ε1,

o   Αποδεικτικό μη συγκατοίκησης, διεύθυνση της άλλης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία Γραμματείας τηλ. 210 320 3252, 210 320 3046, 210 320 32020-21.

 

Η αίτηση για την αποζημίωση Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης ή Ψυχοθεραπείας θα πρέπει να συνοδεύεται, αντίστοιχα, από τα παρακάτω δικοιολογητικά:

·        ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1.       Γνωμάτευση Παιδοψυχίατρου – Παιδονευρολόγου - Παιδίατρου Αναπτυξιολόγου

2.       Βεβαίωση Κέντρου ή Λογοθεραπευτή με αναλυτική περιγραφή του σχήματος (συχνότητα, διάστημα, κόστος συνεδρίας)

3.       Σφραγίδα και υπογραφή Λογοθεραπευτή

4.       Σε περιπτώσεις δυσλεξίας ή αυτισμού, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από επιτροπή ΚΕΣΥ ή Κρατικό Νοσοκομείο

 

·        ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1.       Ιατρική γνωμάτευση Ψυχίατρου ή Νευρολόγου για ενήλικες

2.       Ιατρική γνωμάτευση Παιδοψυχίατρου ή Παιδονευρολόγου

3.       Σφραγίδα και υπογραφή Εργοθεραπευτή

4.       Βεβαίωση Κέντρου ή Εργοθεραπευτή με αναλυτική περιγραφή του σχήματος (συχνότητα, διάστημα, κόστος συνεδρίας)

 

·        ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

1.       Απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από επιτροπή ΚΕΣΥ ή Κρατικό Νοσοκομείο

2.       Ιατρική γνωμάτευση Παιδοψυχίατρου-Παιδονευρολόγου ή Αναπτυξιολόγου Παιδίατρου

3.       Σφραγίδα και υπογραφή του θεράποντα (Παιδοψυχολόγου ή Λογοθεραπευτή ή Ειδικού Παιδαγωγού)

4.       Βεβαίωση Κέντρου ή θεράποντα με αναλυτική περιγραφή του σχήματος (συχνότητα, διάστημα, κόστος συνεδρίας)

 

·        ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1.       Ιατρική γνωμάτευση Ψυχίατρου με αναλυτική περιγραφή της πάθησης και του σχήματος (συχνότητα, διάστημα, κόστος συνεδρίας)

2.       Γνωμάτευση Ψυχολόγου, όταν οι ψυχοθεραπείες δε γίνονται από τον Ψυχίατρο, με περιγραφή του σχήματος (μέθοδος, συχνότητα, διάστημα, κόστος συνεδρίας).

Η διαδικασία για την έγκριση ορθοδοντικής θεραπείας των ασφαλισμένων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής έχει ως εξής:

 1. Ο ασφαλισμένος προμηθεύεται ένα έντυπο ορθοδοντικής θεραπείας είτε από τις δομές του Ταμείου είτε από την ιστοσελίδα του (συγκεκριμένα στην διεύθυνση: https://atpsyte.gr/sites/default/files/2019-12/entyypo_orthodontikis_therapias.pdf)
 1. Το έντυπο συμπληρώνεται από τον ορθοδοντικό της επιλογής του. Υπενθυμίζεται ότι για τις ακτινογραφίες που θα απαιτηθούν στο παρόν στάδιο ή ενδεχομένως και σε μεταγενέστερο, οι ασφαλισμένοι της Αττικής υποχρεούνται να προσέρχονται αποκλειστικά στον ορθοπαντομογράφο των Πολυϊατρείων του Ταμείου.
 1. Στην συνέχεια πραγματοποιείται ο πρώτος οδοντιατρικός έλεγχος κατά τον οποίο εξετάζεται η προτεινόμενη θεραπεία. Για τον έλεγχο χρειάζεται ραντεβού. Είναι αυτονόητο ότι στον οδοντιατρικό έλεγχο απαιτείται η φυσική παρουσία του ασφαλισμένου, ο οποίος φέρει μαζί του το συμπληρωμένο έντυπο ορθοδοντικής θεραπείας και τις σχετικές ακτινογραφίες.
 1. Το έντυπο αμέσως μετά τον έλεγχο και την αρχική έγκριση παραδίδεται για φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών, αναλόγως του τόπου εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου (Κεντρικό / ΙΕΤΑ / ΚΕΠΕΔΙΧ / ΜΗΚΕΧΑ).
 1. Το ύψος της αποζημίωσης για τα έξοδα της θεραπείας καθορίζεται με βάση την τάξη στην οποία θα καταταγεί κατά τον αρχικό έλεγχο. Εξαρτάται επίσης από την ηλικία του ασφαλισμένου καθώς και από το αν εκτελείται για πρώτη φορά ή είναι επαναληπτικού χαρακτήρα. Η καταβολή της κατανέμεται σε τρεις ισόποσες δόσεις.
 1. Η πρώτη (αρχική) δόση μπορεί να καταβληθεί στον ασφαλισμένο μετά την αρχική έγκριση. Για την δεύτερη (ενδιάμεση) δόση και για την τρίτη (τελική) δόση απαιτείται αντίστοιχος οδοντιατρικός έλεγχος. Ενόψει αυτών των ελέγχων, ο ασφαλισμένος προσέρχεται στην συναλλακτική υπηρεσία για να παραλάβει ενυπόγραφα το έντυπο της ορθοδοντικής θεραπείας του και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου το επιστρέφει στην ίδια θέση.
 1. Κάθε μία από τις τρεις δόσεις μπορεί να καταβληθεί στον ασφαλισμένο ανά πάσα στιγμή μετά την αντίστοιχη έγκριση. Απαιτείται βεβαίως νομότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ορθοδοντικού, που να καλύπτει το ποσό της δόσης, ή περισσότερες της μίας οι οποίες να καλύπτουν το ποσό της δόσης αθροιστικά. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής των δόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών τηλ. 210 320 3194, 210 320 3023.

Το Ταμείο μας παρέχει στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες με πλήρη περίθαλψη, ηλικίας έως 54 ετών, Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Καλύπτονται μέχρι τέσσερις (4) ολοκληρωμένες προσπάθειες.

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις καλυπτόμενες προσπάθειες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποζημιώνονται με 25% συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Διαδικασία Χορήγησης

Τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, θα πρέπει, μέσω του παραπέμποντα ιατρού τους να προσκομίζουν τα σχετικά έντυπα, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή, η οποία θα δίδει τη σχετική έγκριση ή απόρριψη αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μεσολαβεί διάστημα μεταξύ των πράξεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.  

Συμπληρωτικά Ασφαλισμένες

Οι συμπληρωματικά ασφαλισμένες του Ταμείου θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να απευθύνονται  στον κύριο φορέα ασφάλισής του και στη συνέχεια στο Ταμείο για την κάλυψη τυχόν διαφοράς και μέχρι του ποσού που αποζημιώνει το Ταμείο.

Στην περίπτωση που έχουν γίνει προσπάθειες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, αυτές θα προσμετρώνται  στο όριο των τεσσάρων (4) συνολικά.

‘Έντυπα προς την Επιτροπή

Τα σχετικά έντυπα, που θα πρέπει να αποστέλλονται, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες  επί των χορηγήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 210-3203018,3019