ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Προσχολικό Κέντρο Αθηνών

Το Προσχολικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί από το 1984 στο Χαλάνδρι σε ένα σύγχρονο περιβάλλον και εφαρμόζει πρότυπο παιδαγωγικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μοντεσσοριανού παιδαγωγικού συστήματος, προσφέροντας στο παιδί συναισθηματική ασφάλεια, σωστή εκπαίδευση, αισθητική καλλιέργεια, περιβαλλοντική αγωγή και γνώση.
 

Διοίκηση – Ανθρώπινο δυναμικό

Το Π.Κ.Α. διοικείται και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. με Γενικό Επόπτη τον εκάστοτε πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις του Αναπληρωτή Γενικού Επόπτη και της Επιτροπής Προσχολικού Κέντρου Αθηνών.

Το προσωπικό του Π.Κ.Α διακρίνεται σε διοικητικό, παιδαγωγικό και ειδικό.

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από:

 • τον Αναπληρωτή Γενικού Επόπτη, ο οποίος αποσπάται από την Τ.τ.Ε. στο Π.Κ.Α. και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
 • τον Προϊστάμενο της Διοικητικό–οικονομικής Υπηρεσίας και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Διοικητικό-οικονομική Υπηρεσία του Π.Κ.Α.
 • τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γραμματεία.

Το παιδαγωγικό προσωπικό αποτελείται από:

 • την Υπεύθυνη Παιδαγωγικού Προγράμματος Βρεφονηπιακού Σταθμού,
 • την Υπεύθυνη Παιδαγωγικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου,
 • την Υπεύθυνη Μονάδας,
 • την Υπεύθυνη Δωματίου, και
 • τις λοιπές Παιδαγωγούς / Νηπιαγωγούς.

Το ειδικό προσωπικό αποτελείται από:

 • τον συντηρητή ηλεκτρομηχανολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων,
 • τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Κίνησης του Π.Κ.Α. (προϊστάμενος, οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων),
 • τον Α΄ μάγειρα και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο μαγειρείο του Π.Κ.Α.,
 • τον αποθηκάριο,
 • τους φύλακες,
 • το προσωπικό που υπηρετεί στο πλυντήριο του Π.Κ.Α. και
 • το προσωπικό καθαριότητας.

Το Π.Κ.Α. απασχολεί ειδικούς συνεργάτες για παιδαγωγικά και κοινωνικά θέματα.

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚΑ αποτελούν βιοκλιματικό έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Δ. Τομπάζη και καταλαμβάνουν έκταση 19 στρεμμάτων. Τα παιδιά φιλοξενούνται, ανάλογα με την ηλικία τους, σε πέντε (5) ξεχωριστές Μονάδες με ανεξάρτητες αυλές.

Οι Μονάδες 1,2 και 3 αποτελούν το Βρεφονηπιακό Σταθμό, ενώ οι Μονάδες 4 και 5 το Νηπιαγωγείο.

 

Γραμματεία

Η Υπηρεσία Γραμματείας είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής των φιλοξενούμενων παιδιών και την τήρηση του σχετικού αρχείου, την καταχώρηση των αδειών του προσωπικού και την τήρηση του σχετικού αρχείου, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του ΠΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εργασία γραμματειακής φύσης αφορά το ΠΚΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210-6726858/9 (επιλογή 6)

210-6746426

Fax: 210-6746427

E-mail: prosxolikokentro@atpsyte.gr

 

Γραφείο Κίνησης

Το Γραφείο Κίνησης είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των παιδιών με τα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία από και προς τις εγκαταστάσεις του Π.Κ.Α. λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς. Στόχος είναι, εκτός της ασφαλούς μετακίνησης, η εξυπηρέτηση όλων των παιδιών με την κατά το δυνατόν μικρότερη χρονική παραμονή τους μέσα στα σχολικά.

Οι προγραμματισμένες ώρες παραλαβής και παράδοσης, καθώς και οι οδηγίες, ώστε η μετακίνηση των παιδιών να γίνεται χωρίς προβλήματα και να είναι ένα ευχάριστο μέρος της καθημερινότητας τους, παραδίδονται γραπτά στους γονείς πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων οριστικοποιούνται τον Ιούνιο, έπειτα από επεξεργασία των αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο Π.Κ.Α. για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας (Καθημερινά 6.00 π.μ.-6.00 μ.μ.):

210-6726858/9 (επιλογή 7)

210- 6721213

6942897887 (σε περίπτωση αδυναμίας με τα παραπάνω)

 

Βιβλιοθήκη

Σε κάθε Μονάδα του Π.Κ.Α.  υπάρχει βιβλιοθήκη, με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με σκοπό να τους προσφέρει τη γνωριμία και την εξοικείωση με το βιβλίο καθώς και την πληροφόρηση και τη μάθηση μέσα από αυτό.


Στις Μονάδες με τα μεγαλύτερα παιδιά λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, θεσμός που προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών για το βιβλίο και το διάβασμα.

 

Ιατρική παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Π.Κ.Α. πραγματοποιείται από συνεργάτη παιδίατρο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στο Π.Κ.Α.

Ο παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά εάν αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να υποκαθιστά τον οικογενειακό παιδίατρο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των συγκεκριμένων παιδιών.

​​​​​​​
 

Διατροφή

Στα παιδιά του Π.Κ.Α. παρέχονται καθημερινά πρωινό, μεσημεριανό φαγητό και απογευματινό.


Το περιεχόμενο των γευμάτων καθορίζεται από τον παιδίατρο, σε συνεργασία με τον Επόπτη, τη Διατροφολόγο του Ταμείου Υγείας και το μάγειρα. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα το διαιτολόγιο των παιδιών να τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις μιας υγιεινής διατροφής.


Οι γονείς  των παιδιών ενημερώνονται για το διαιτολόγιο στις αρχές κάθε μήνα.

 

Ψυχολογική υποστήριξη

Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. υπάρχει παρουσία ψυχολόγου στο χώρο του Π.Κ.Α. δύο μέρες το μήνα.


Ο/Η ψυχολόγος συνεργάζεται με την Αναπληρώτρια Γενικού Επόπτη, τις Υπεύθυνες παιδαγωγικού προγράμματος, τις Υπεύθυνες Μονάδων, τους παιδαγωγούς και τον παιδίατρο για θέματα που αφορούν:


 • Στην οργάνωση των δωματίων με τρόπο που βοηθά στην εξέλιξη των παιδιών.
 • Στους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των παιδιών.
 • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.

Επίσης, ο/η ψυχολόγος:

 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους γονείς που το επιθυμούν, σε προσωπική βάση, για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.
 • Πραγματοποιεί διαλέξεις που αφορούν στην ανάπτυξη και την αγωγή των παιδιών στο προσωπικό του Π.Κ.Α.  και στους γονείς των παιδιών.
 

Γιορτές - Εκδηλώσεις

Στο Π.Κ.Α. πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή των παιδιών και παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, τα Χριστούγεννα και στο τέλος της σχολικής χρονιάς το καλοκαίρι.


Οι εθνικές επέτειοι εορτάζονται με παρέλαση των παιδιών στο χώρο Του Π.Κ.Α. Την Αποκριά διοργανώνεται πάρτυ μασκαράδων.


Επίσης, εορτάζονται οι παγκόσμιες ημέρες (μητέρας, πατέρα, παππού, γιαγιάς, παιδικού βιβλίου, ζώων κ.λπ.) με κάρτες, κατασκευές και εκθέσεις.


Κάθε άλλο ευχάριστο γεγονός είναι μία ευκαιρία για γιορτή στο Π.Κ.Α. Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάζονται τα γενέθλια και οι ονομαστικές γιορτές των παιδιών.

 

Επιμορφώσεις

Η Διοίκηση του Π.Κ.Α. ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα που σχετίζονται με το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό σύστημα, τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επίσης, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση:

 • Σεμινάρια με πρακτική άσκηση στις «πρώτες βοήθειες».
 • Ενημέρωση για θέματα αντισεισμικής προστασία και ασκήσεις προσωπικού και παιδιών για ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμού.
 • Εκπαίδευση για αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
 

Πρακτική άσκηση

Το ΠΚΑ προσφέρεται για πρακτική άσκηση (εβδομαδιαία και εξάμηνη σε καθημερινό πλήρες ωράριο) σε σπουδαστές που φοιτούν σε σχολές:

 • Βρεφονηπιοκομίας (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)
 • Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
 • Βοηθών βρεφονηπιοκομίας (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ, Κολέγια)

Πληροφορίες: Υπηρεσία Γραμματείας
Τηλ. επικ. 210- 6726858/9 επιλογή 6 και 210-6746426