ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Προσχολικό Κέντρο Αθηνών

Το Προσχολικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί από το 1984 στο Χαλάνδρι σε ένα σύγχρονο περιβάλλον και εφαρμόζει πρότυπο παιδαγωγικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μοντεσσοριανού παιδαγωγικού συστήματος, προσφέροντας στο παιδί συναισθηματική ασφάλεια, σωστή εκπαίδευση, αισθητική καλλιέργεια, περιβαλλοντική αγωγή και γνώση.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • Το Προσχολικό Κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη 7.00 π.μ-15.30 μ.μ.  και την Παρασκευή 7.00 π.μ-15.00 μ.μ. . Αντίστοιχα 15.30 -16.30 μ.μ. και 15.00-16.00 μ.μ. παρέχεται ανά Μονάδα δυνατότητα φύλαξης με αίτηση του γονέα προς τη Διεύθυνση για τα παιδιά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα σχολικά λεωφορεία. Ειδικά για την Μονάδα 1 το ωράριο φύλαξης διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα –Πέμπτη 15.30-16.00 μ.μ. και Παρασκευή 15.00-15.30 μ.μ.. Μετά το πέρας του ωραρίου απαγορεύεται η παραμονή των παιδιών στους χώρους του Προσχολικού Κέντρου. Το σχολείο παραμένει κλειστό το μήνα Αύγουστο ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και δυο ημέρες (εκτός των αργιών) τα Χριστούγεννα και το Πάσχα για την απολύμανση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αργίες που τηρούνται είναι αυτές που ισχύουν και στην ΤτΕ.
 • Το ειδικευμένο προσωπικό, το προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών περιβάλλον και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την υλοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος ,με στόχο να αισθανθούν τα παιδιά αγάπη και ασφάλεια, ώστε να εξελιχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, ψυχοκινητικά, ηθικά, αισθητικά.
 • Η μεταφορά των παιδιών προς και από το Προσχολικό Κέντρο γίνεται κυρίως με τα σχολικά λεωφορεία μας. Βασικός στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών, η κατά το δυνατόν μικρότερη χρονική παραμονή τους μέσα στα σχολικά καθώς και η εξυπηρέτηση όλων των παιδιών. Οι προγραμματισμένες ώρες παραλαβής και παράδοσης με τα ακριβή σημεία συνάντησης, ο τρόπος επικοινωνίας καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες, παραδίδονται γραπτά στους γονείς πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.
 • Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φέρουν τρόφιμα ή παγουρίνο με πόσιμο νερό διότι υπάρχει κίνδυνος πνιγμονής. Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει στο σχολικό νερό και ποτηράκια μιας χρήσης.
 • Τα παιδιά που μεταφέρονται από τους γονείς πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο έως τις 9.30 π.μ. και να παραδίδονται στην Υπεύθυνη ή στην παιδαγωγό της Μονάδας τους.
 • Η αποχώρηση των παιδιών με τους γονείς γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με διαρκή μέριμνα του συνοδού αμέσως μετά την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που κάποιο άλλο άτομο παραλάβει το παιδί από την Μονάδα πρέπει να επιδεικνύει ταυτότητα και να έχει ήδη ενημερωθεί η Υπεύθυνη της Μονάδας από τους γονείς του παιδιού γι’ αυτή την αλλαγή.
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπεύθυνη ή την παιδαγωγό της Μονάδας που φιλοξενείται το παιδί σας, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται πριν τις 9.00 π.μ το πρωί και 13.30 –14.15 μ.μ,, για να μη διακόπτεται το παιδαγωγικό πρόγραμμα.
 • Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς οργανώνονται για τους γονείς οι ακόλουθες συναντήσεις :
 •      α. Ομαδική συνάντηση ανά Μονάδα.

  Πλήρης ενημέρωση των γονέων από την Υπεύθυνη για το παιδαγωγικό πρόγραμμα και τους εκπαιδευτικούς μας στόχους ( τον Οκτώβριο)

       β. Τρεις συναντήσεις –ατομικά ραντεβού .

  Ενημέρωση από τις παιδαγωγούς για την εξέλιξη του κάθε παιδιού (Νοέμβριο, Φεβρουάριο , Μάιο)

        γ. Ομαδικές συναντήσεις για την ανάπτυξη ενημερωτικών ή παιδαγωγικών    

            αλλά και πολιτιστικών θεμάτων.

 •  Για όλες τις συναντήσεις, ενημερώσεις, εκδηλώσεις προηγείται έγκαιρη ενημέρωση. Εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν το χώρο και να συνεργαστούν με την Υπεύθυνη της Μονάδας ή την παιδαγωγό του παιδιού τις πρωινές ώρες, κατόπιν ραντεβού.
 • Το Προσχολικό Κέντρο σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας παρέχει με την παρουσία ψυχολόγου στο χώρο του, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Σε όλα τα παιδιά του Προσχολικού Κέντρου παρέχεται ιατρική φροντίδα από την παιδίατρο του Κέντρου που βρίσκεται στο χώρο 3 ώρες καθημερινά.
 • Η παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά εφόσον αρρωστήσουν κατά την διάρκεια της ημέρας, χωρίς να υποκαθιστά τον οικογενειακό παιδίατρο .Εφόσον αρρωστήσει το παιδί στο χώρο του Προσχολικού Κέντρου ειδοποιούνται οι γονείς για την παραλαβή του.​​​​​​​
 • Το άρρωστο παιδί επιστρέφει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και είναι τουλάχιστον 24ωρες απύρετο, πάντοτε μετά την οδηγία του παιδιάτρου.
 • Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος είναι απαραίτητο οι γονείς να ενημερώσουν έγκαιρα το σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού ο γονέας άμεσα πρέπει να ενημερώσει την υπεύθυνη της Μονάδας  για τον λόγο απουσίας του.
 • Οι παιδαγωγοί δεν χορηγούν φάρμακα στα παιδιά. Σε περίπτωση όμως που κάποια θεραπευτική αγωγή είναι απαραίτητο να συνεχιστεί στο σχολείο τότε οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το φάρμακο στην συνοδό του σχολικού ή στην παιδαγωγό του με πλήρεις γραπτές οδηγίες για την ώρα και την δοσολογία χορήγησης.
 • Στα παιδιά του Προσχολικού Κέντρου παρέχονται καθημερινά πρωινό, μεσημεριανό φαγητό και απογευματινό.
 • Το διαιτολόγιο καθορίζεται από το μάγειρα και την παιδίατρο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τη Διατροφολόγο του Ταμείου Υγείας. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΑΤΠΣΥΤΕ στις αρχές κάθε μήνα και ακολουθεί τις σχετικές συστάσεις του υπουργείου Υγείας. Συστήνεται  τα παιδιά να  μην φέρνουν από το σπίτι τους άλλα φαγώσιμα .
 • Έχει ήδη καθιερωθεί και αρέσει πολύ στα παιδιά να γιορτάζουν τις ονομαστικές γιορτές και τα γενέθλια τους στο χώρο του σχολείου τις πρωινές ώρες. Για την καλύτερη οργάνωση της γιορτής αυτής είναι σκόπιμο να μας ενημερώνετε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν. Επειδή παρατηρούμε όλο και περισσότερα παιδιά να παρουσιάζουν διάφορες διατροφικές αλλεργίες θα πρέπει τα κεράσματα να είναι ατομικά τυλιγμένα ώστε να καταναλώνονται στο σπίτι. Τα δώρα γενεθλίων δημιουργούν συγκρίσεις για αυτό είναι καλό  να αποφεύγονται.
 • Στόχος είναι να ενισχυθεί  η τάση που έχει το παιδί να φροντίζει και να προσέχει τα ρούχα του και να είναι το ίδιο υπεύθυνο γι’ αυτά. Πολλές φορές όμως τα ρούχα μπερδεύονται, χάνονται, γι’ αυτό θα πρέπει   να μαρκάρετε το όνομα του παιδιού στα μπουφάν, στις ζακέτες αλλά και στην τσάντα του καθώς και να υπάρχει ραμμένο  ένα κρεμασταράκι για να κρεμάει τη ζακέτα ή το μπουφάν του.
 • Επιλέγετε, όσο πιο απλά ρούχα που θα διευκολύνουν την αυτοεξυπηρέτηση  των παιδιών και να αποφεύγετε στενά παντελόνια με ζώνες ή τιράντες που ενοχλούν τα παιδιά και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να χαρούν το παιχνίδι τους, να αποκτήσουν την αυτονομία τους.
 • Καλό είναι τα παιδιά να μην φορούν κοσμήματα γιατί υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ή να τα χάσουν.
 • Επειδή το σχολείο έχει πλούσιο υλικό και πολλές δραστηριότητες ώστε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, θα πρέπει να αποφεύγετε τα παιδιά να φέρνουν μαζί τους άλλα παιχνίδια.
 • Αυτό που τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν στο σχολείο κυρίως στην προσαρμογή είναι κάποιο αντικείμενο μαλακό και ακίνδυνο που έχουν ανάγκη για τον ύπνο τους.


Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και πιστεύουμε ότι και οι δύο μαζί, οικογένεια και σχολείο, θα συμβάλλουμε στη σωστή εξέλιξη των παιδιών μας.


 

Διοίκηση – Ανθρώπινο δυναμικό

Το Π.Κ.Α. διοικείται και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. με Γενικό Επόπτη τον εκάστοτε πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις του Αναπληρωτή Γενικού Επόπτη και της Επιτροπής Προσχολικού Κέντρου Αθηνών.

Το προσωπικό του Π.Κ.Α διακρίνεται σε διοικητικό, παιδαγωγικό και ειδικό.

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από:

 • τον Αναπληρωτή Γενικού Επόπτη, ο οποίος αποσπάται από την Τ.τ.Ε. στο Π.Κ.Α. και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
 • τον Προϊστάμενο της Διοικητικό–οικονομικής Υπηρεσίας και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Διοικητικό-οικονομική Υπηρεσία του Π.Κ.Α.
 • τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γραμματεία.

Το παιδαγωγικό προσωπικό αποτελείται από:

 • την Υπεύθυνη Παιδαγωγικού Προγράμματος Βρεφονηπιακού Σταθμού,
 • την Υπεύθυνη Παιδαγωγικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου,
 • την Υπεύθυνη Μονάδας,
 • την Υπεύθυνη Δωματίου, και
 • τις λοιπές Παιδαγωγούς / Νηπιαγωγούς.

Το ειδικό προσωπικό αποτελείται από:

 • τον συντηρητή ηλεκτρομηχανολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων,
 • τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Κίνησης του Π.Κ.Α. (προϊστάμενος, οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων),
 • τον Α΄ μάγειρα και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο μαγειρείο του Π.Κ.Α.,
 • τον αποθηκάριο,
 • τους φύλακες,
 • το προσωπικό που υπηρετεί στο πλυντήριο του Π.Κ.Α. και
 • το προσωπικό καθαριότητας.

Το Π.Κ.Α. απασχολεί ειδικούς συνεργάτες για παιδαγωγικά και κοινωνικά θέματα.

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚΑ αποτελούν βιοκλιματικό έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Δ. Τομπάζη και καταλαμβάνουν έκταση 19 στρεμμάτων. Τα παιδιά φιλοξενούνται, ανάλογα με την ηλικία τους, σε πέντε (5) ξεχωριστές Μονάδες με ανεξάρτητες αυλές.

Οι Μονάδες 1,2 και 3 αποτελούν το Βρεφονηπιακό Σταθμό, ενώ οι Μονάδες 4 και 5 το Νηπιαγωγείο.

 

Γραμματεία

Η Υπηρεσία Γραμματείας είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής των φιλοξενούμενων παιδιών και την τήρηση του σχετικού αρχείου, την καταχώρηση των αδειών του προσωπικού και την τήρηση του σχετικού αρχείου, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του ΠΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εργασία γραμματειακής φύσης αφορά το ΠΚΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210-6726858/9 (επιλογή 6)

210-6746426

Fax: 210-6746427

E-mail: prosxolikokentro@atpsyte.gr

 

Γραφείο Κίνησης

Το Γραφείο Κίνησης είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των παιδιών με τα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία από και προς τις εγκαταστάσεις του Π.Κ.Α. λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς. Στόχος είναι, εκτός της ασφαλούς μετακίνησης, η εξυπηρέτηση όλων των παιδιών με την κατά το δυνατόν μικρότερη χρονική παραμονή τους μέσα στα σχολικά.

Οι προγραμματισμένες ώρες παραλαβής και παράδοσης, καθώς και οι οδηγίες, ώστε η μετακίνηση των παιδιών να γίνεται χωρίς προβλήματα και να είναι ένα ευχάριστο μέρος της καθημερινότητας τους, παραδίδονται γραπτά στους γονείς πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων οριστικοποιούνται τον Ιούνιο, έπειτα από επεξεργασία των αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο Π.Κ.Α. για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας (Καθημερινά 6.00 π.μ.-6.00 μ.μ.):

210-6726858/9 (επιλογή 7)

210- 6721213

6942897887 (σε περίπτωση αδυναμίας με τα παραπάνω)

 

Βιβλιοθήκη

Σε κάθε Μονάδα του Π.Κ.Α.  υπάρχει βιβλιοθήκη, με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με σκοπό να τους προσφέρει τη γνωριμία και την εξοικείωση με το βιβλίο καθώς και την πληροφόρηση και τη μάθηση μέσα από αυτό.


Στις Μονάδες με τα μεγαλύτερα παιδιά λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, θεσμός που προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών για το βιβλίο και το διάβασμα.

 

Ιατρική παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Π.Κ.Α. πραγματοποιείται από συνεργάτη παιδίατρο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στο Π.Κ.Α.

Ο παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά εάν αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να υποκαθιστά τον οικογενειακό παιδίατρο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των συγκεκριμένων παιδιών.

​​​​​​​
 

Διατροφή

Στα παιδιά του Π.Κ.Α. παρέχονται καθημερινά πρωινό, μεσημεριανό φαγητό και απογευματινό.


Το περιεχόμενο των γευμάτων καθορίζεται από τον παιδίατρο, σε συνεργασία με τον Επόπτη, τη Διατροφολόγο του Ταμείου Υγείας και το μάγειρα. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα το διαιτολόγιο των παιδιών να τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις μιας υγιεινής διατροφής.


Οι γονείς  των παιδιών ενημερώνονται για το διαιτολόγιο στις αρχές κάθε μήνα.

 

Ψυχολογική υποστήριξη

Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. υπάρχει παρουσία ψυχολόγου στο χώρο του Π.Κ.Α. δύο μέρες το μήνα.


Ο/Η ψυχολόγος συνεργάζεται με την Αναπληρώτρια Γενικού Επόπτη, τις Υπεύθυνες παιδαγωγικού προγράμματος, τις Υπεύθυνες Μονάδων, τους παιδαγωγούς και τον παιδίατρο για θέματα που αφορούν:


 • Στην οργάνωση των δωματίων με τρόπο που βοηθά στην εξέλιξη των παιδιών.
 • Στους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των παιδιών.
 • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.

Επίσης, ο/η ψυχολόγος:

 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους γονείς που το επιθυμούν, σε προσωπική βάση, για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.
 • Πραγματοποιεί διαλέξεις που αφορούν στην ανάπτυξη και την αγωγή των παιδιών στο προσωπικό του Π.Κ.Α.  και στους γονείς των παιδιών.
 

Γιορτές - Εκδηλώσεις

Στο Π.Κ.Α. πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή των παιδιών και παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, τα Χριστούγεννα και στο τέλος της σχολικής χρονιάς το καλοκαίρι.


Οι εθνικές επέτειοι εορτάζονται με παρέλαση των παιδιών στο χώρο Του Π.Κ.Α. Την Αποκριά διοργανώνεται πάρτυ μασκαράδων.


Επίσης, εορτάζονται οι παγκόσμιες ημέρες (μητέρας, πατέρα, παππού, γιαγιάς, παιδικού βιβλίου, ζώων κ.λπ.) με κάρτες, κατασκευές και εκθέσεις.


Κάθε άλλο ευχάριστο γεγονός είναι μία ευκαιρία για γιορτή στο Π.Κ.Α. Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάζονται τα γενέθλια και οι ονομαστικές γιορτές των παιδιών.

 

Επιμορφώσεις

Η Διοίκηση του Π.Κ.Α. ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα που σχετίζονται με το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό σύστημα, τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επίσης, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση:

 • Σεμινάρια με πρακτική άσκηση στις «πρώτες βοήθειες».
 • Ενημέρωση για θέματα αντισεισμικής προστασία και ασκήσεις προσωπικού και παιδιών για ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμού.
 • Εκπαίδευση για αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
 

Πρακτική άσκηση

Το ΠΚΑ προσφέρεται για πρακτική άσκηση (εβδομαδιαία και εξάμηνη σε καθημερινό πλήρες ωράριο) σε σπουδαστές που φοιτούν σε σχολές:

 • Βρεφονηπιοκομίας (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)
 • Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
 • Βοηθών βρεφονηπιοκομίας (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ, Κολέγια)

Πληροφορίες: Υπηρεσία Γραμματείας
Τηλ. επικ. 210- 6726858/9 επιλογή 6 και 210-6746426