ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Πόλη

Περιοχή

clear

Πόλη

Περιοχή

Ειδικότητα

Όνομα

Διεύθυνση

Νομός

Πόλη

Περιοχή

Τηλέφωνo

Σχόλια

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6894529

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (όλα)

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ

Αγ. Δηµητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

με παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό, μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (πιθανή συµµετοχή)

Μεσογείων 107

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Αµπελόκηποι

210 6972000

με παραπεμπτικό

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και µόνο µε έγκριση Διεύθυνσης

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Αγ. Δημητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό αλλά μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

μόνο με παραπεμπτικό

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό, τα triplex καρδιάς μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6894529

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (όλα)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΑΦΝΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αγ. Δηµητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

με παραπεμπτικό, τα triplex μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αγ. Δηµητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό, μόνο με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (πιθανή συµµετοχή)

ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μεσογείων 107

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Αµπελόκηποι

210 6972000

με παραπεμπτικό

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και µόνο µε έγκριση Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Αγ. Δημητρίου 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Μπραχάµι

210 9734911

χωρίς παραπεμπτικό αλλά μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

μόνο με παραπεμπτικό

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό και μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγ. Δημητρίου 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημήτριος

Πλατ. Καλογήρων

210 9718078

με παραπεμπτικό, τα triplex καρδιάς μόνο με έγκριση Διεύθυνσης

« 1 2 3 ... 82 »