ΟΑΤΥΕ

Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΑΝΑΣ Μάρκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά)

ΑΒΡΑΜΗΣ Θεόδωρος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μαρία (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος (T.Y.Π.Ε.Τ.)

ΚΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος  (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Νικόλαος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΣΙΝΤΟΡΗΣ Αθανάσιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)


Ίδρυση & Ταυτότητα


Η δημιουργία της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) αποτελεί καινοτομία για την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και η πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στη χώρα μας. Η Ομοσπονδία λειτουργεί ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και καλύπτει ασφαλιστικά περίπου 110.000 ασφαλισμένους.

Το Καταστατικό της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. επικυρώθηκε το 1998 και το 1999, με τη συμμετοχή των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας που αποτέλεσαν τα ιδρυτικά της μέλη: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας) και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης).

Τα τέσσερα Ταμεία-μέλη λειτουργούν με βάση το Αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο και τις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας. Τα μέλη τους εκλέγουν απευθείας τη Διοίκηση, η οποία και διαχειρίζεται τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους των Ταμείων. Παρέχουν στους ασφαλισμένους τους αποτελεσματική κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και συμπληρωματικής φροντίδας υγείας, ενώ διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Προληπτικής Ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το κράτος, όντας όλα μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί.


Δραστηριότητα σε εθνικό & διεθνές επίπεδο


Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει αναπτυχθεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των Ταμείων-μελών της, καθώς και από τη δυναμική των δημοσίων και διεθνών επαφών της με ομοειδή Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα χάρη στην ιδιότητά της ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) κατέχοντας για ένα διάστημα και την Αντιπροεδρία της ΑΙΜ. Στην πορεία λειτουργίας της, η Ομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει πολύ επιτυχημένα συνέδρια και σεμινάρια.

Η Ελληνική Ομοσπονδία έχει αναδείξει την αξία της εφαρμογής κοινής πολιτικής στην υπογραφή συμβάσεων με μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιατρικά κέντρα και ιατρούς στην Αθήνα και την περιφέρεια και έχει επιτύχει μείωση στα κόστη νοσηλίων.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αντιπροσωπεύει το Τρίτο Πρότυπο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στην ορθολογική χρήση των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και τη δημιουργία καινούριων, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Ταμείων της. Παράλληλα, αναζητά τις κατάλληλες λύσεις ενάντια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο ασφαλιστικός τομέας στη χώρα μας.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της ΑΙΜ για τη δημιουργία και κατοχύρωση ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, η έγκριση του οποίου θα διασφαλίσει τη νομική και θεσμική κατοχύρωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προστατεύοντας τον αυτοδιαχειριζόμενο, αυτοδιοικούμενο και ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, η Ελληνική Ομοσπονδία συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση και διατήρηση της αποτελεσματικής και υψηλής ποιότητας ασφαλιστικής κάλυψης και τις υπηρεσίες περίθαλψης υγείας που παρέχουν τα Ταμεία, βασιζόμενα πάντα στην καλή υγεία και την ευημερία των ασφαλισμένων τους σε ολόκληρη την επικράτεια.


20 χρόνια δράσης και δημιουργίας


Το 2018 η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έκλεισε, αισίως, τα 20 χρόνια δράσης και λειτουργίας της. Με δυναμική δραστηριότητα και παρουσία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο ως πλήρες και ενεργό μέλος της AIM, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει εργασθεί συστηματικά και με ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει και να προβάλει το πρότυπο έργο των Ταμείων-μελών της και να αναδείξει τον συνδετικό θεσμικό της ρόλο.

Στόχος της Διοίκησης είναι η αναβάθμιση της οργανωτικής δομής της Ομοσπονδίας και της εκ νέου ενεργοποίησης υπηρεσιακών μηχανισμών, που θα επαυξήσουν τις συνέργειες μεταξύ των Ταμείων, θα περιφρουρήσουν τη μοναδικότητά τους και θα αποφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη προς τους ασφαλισμένους.

Το ομοσπονδιακό Πολυϊατρείο της Πάτρας που ιδρύθηκε το 2002, από τον Μάρτιο 2018 συνεχίζει σε νέες βάσεις και σε καινούριο, σύγχρονα εξοπλισμένο χώρο στέγασης και αποτελεί την επιτομή ενός κοινού οράματος μεταξύ των Ταμείων για ενιαία παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους τους.

Η ατζέντα της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για το προσεχές διάστημα περιλαμβάνει την ίδρυση Ομοσπονδιακού Φαρμακείου για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, καθώς και τη διεύρυνση της Ομοσπονδίας με πιθανή ένταξη και έτερων φορέων κύριας ή πρόσθετης ασφάλισης υγείας συναφούς νομικού πλαισίου, που δεν ανήκουν στον ΕΦΚΑ.