ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος


Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος (ΙΔΚ) λειτουργεί στα ιατρεία του ΑΤΠΣΥΤΕ από το 2011. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση των καπνιστών, η επιλογή τρόπου θεραπευτικής παρέμβασης και η πρόληψη υποτροπής.
Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διακοπή του καπνίσματος είναι αποτελεσματικές και με μεγάλο όφελος προς τη θνησιμότητα και νοσηρότητα των καπνιστών.


Πολυϊατρεία Ομήρου 4


Πνευμονολόγος: Γκοντρόγια Ευανθία


Πολυϊατρεία ΜΗΚΕΧΑ


Πνευμονολόγος: Γκοντρόγια Ευανθία


Ιατρείο ΙΕΤΑ


Πνευμονολόγος: Γκοντρόγια Ευανθία