ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Ιστολόγιο Νηπιαγωγείου

       https://blogs.sch.gr/nipatpsyte/


Σκοπός

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι:

  • Να συμβάλλει στη σωματική , συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις.
  • Να συνεργάζεται, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα αγωγής των παιδιών τους.
  • Να προετοιμάσει τα νήπια για την ομαλή ένταξή τους στο πλαίσιο του Δημοτικού σχολείου.