ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ταμειακές Συναλλαγές

Η Υπηρεσία Ταμειακών Συναλλαγών μεριμνά για την καταβολή αποζημιώσεων προς τους ασφαλισμένους για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης τις οποίες έχουν επιβαρυνθεί, καθώς επίσης και την πληρωμή διαφόρων επιδομάτων και λοιπών δαπανών.


Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-14:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κεντρικού Καταστήματος: 210 320 3194, 210 320 3023

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ.: 210 6799 633 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)

Τηλέφωνα επικοινωνίας Ι.Ε.Τ.Α.: 210 6170 415 (Τρίτη, Πέμπτη)

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κ.ΕΠΕ.ΔΙ.Χ: 210 6709 239 (Πέμπτη)