ΤΟ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Ιστορικοί Σταθμοί


1927

Ιδρύεται, με βάση το πρωτόκολλο της Γενεύης της 15ης Σεπτεμβρίου 1927, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τις εργασίες της στις 14 Μαΐου 1928.


1929

Στις 9 Ιουλίου 1929, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος (συν. 12η), με Διοικητή τον αείμνηστο Εμμανουήλ Τσουδερό, ιδρύεται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της Τράπεζας και εγκρίνεται ο πρώτος Κανονισμός του.


1934

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, βασιζόμενος στο Β.Δ. 15/1920, το οποίο προέβλεπε την ίδρυση Αλληλοβοηθητικών Ταμείων από τα Σωματεία, ιδρύει το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σωματειακής μορφής. Εγκρίνεται το πρώτο Καταστατικό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. με το οποίο καθορίζεται ο χαρακτήρας του, ως Αυτοδιαχειριζόμενο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, κατά το Γαλλικό πρότυπο, διοικούμενο από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. υπήρξε πρωτοπόρο, εφόσον δεν υπήρχε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα.


1937

Υπάρχουν τα πρώτα Πρακτικά από τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. με σημαντικές αποφάσεις καθώς και Απολογισμών και Προϋπολογισμών.


1940

Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ως Πρόεδρος του Ταμείου, προτείνει τη δημιουργία οδοντιατρείου, Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού Εργαστηρίου.

Τη δεκαετία του 1940, στις δύσκολες εποχές για τη χώρα το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. βοήθησε, πάντα με την συμβολή της Τράπεζας, τόσο τους άπορους συναδέλφους, όσο και τους αγωνιζόμενους υπαλλήλους στην Εθνική Αντίσταση. Δείχνοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια στους πάσχοντες και ασθενείς, που λόγω υποσιτισμού, είχαν μεγάλη θνησιμότητα.


1944

Έρχεται η πρώτη κυβερνητική παρέμβαση για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Ταμείου, με το διορισμό προέδρου, η οποία και δεν έγινε δεκτή, όπως προκύπτει από το Πρακτικό της συνεδρίασης της 1ης Απριλίου 1944. Την ίδια χρονική περίοδο περίπου ασφαλίζεται και το προσωπικό της τότε Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος.


1967

Επί δικτατορίας έγινε στάση εργασίας για την υπεράσπιση της αυτοτέλειας του Ταμείου, μετά από προσπάθεια διορισμού προέδρου.1979

Το Ταμείο Υγείας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την οργάνωση του τομέα αιμοδοσίας σε μόνιμη βάση. Έτσι από το 1980 γίνεται συνεργάτης του Γενικού Κρατικού και αναπτύσσει την αιμοδοτική ιδέα με πρωτεργάτες τους συναδέλφους Χρ. Αδριανόπουλο και Ευθ. Μπίλλιο.


1984

Η Τράπεζα πρωτοπορεί στην ίδρυση και κατασκευή Προσχολικών Κέντρων, μετά από πρόταση του αείμνηστου Ξενοφώντα Ζολώτα, για τα 50 χρόνια της ΤτΕ.

Στις 23 Οκτωβρίου 1984, γίνονται τα επίσημα εγκαίνια του Προσχολικού Κέντρου Αθήνας, ενός κοσμήματος στον τομέα της παιδαγωγικής και της αρχιτεκτονικής, από τον πρώην Διοικητή, κ. Δημήτριο Χαλικιά.


1987

Μετά από αντίδραση του Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και του Σ.Υ.Τ.Ε., αλλά και την καθοριστική παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, αείμνηστου συναδέλφου και προέδρου της βουλής Γιάννη Αλευρά, αποφεύχθηκε, για άλλη μια φορά, η κατάργηση της αυτοτέλειας του Ταμείου.


1988

Ξεκινάει να λειτουργεί το Προσχολικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.


1997

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. αποκαλύπτει οικονομικές ατασθαλίες που αποτελούν το μόνο μελανό σημείο στην ιστορία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., με παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.


1999

Γίνεται αλλαγή του καταστατικού και το Διοικητικό Συμβούλιο, από 9μελες γίνεται 11μελες. Εννέα σύμβουλοι εκλέγονται από τους εν ενεργεία υπαλλήλους της ΤτΕ και δυο από τους συνταξιούχους.

Το ΑΤΠΣΥΤΕ γίνεται ένα από τα τρία ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), η οποία στη συνέχεια γίνεται μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων (Α.Ι.Μ.) που αριθμεί περίπου τα 158 εκατομμύρια ασφαλισμένα μέλη σε όλο τον κόσμο, από τα οποία τα 110 εκατομμύρια στην Ευρώπη.


Αποχωρούν οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τη συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα. 2004

Με το Νόμο 3232/12-2-2004, μετά από πρόταση στο Υπουργείο Υγείας από την Ο.Α.Τ.Υ.Ε., το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και τα Ταμεία Υγείας της Ε.Τ.Ε. και της Α.Τ.Ε., αναγνωρίζονται ως ισότιμοι οργανισμοί ασφάλισης ασθενείας με το Ι.Κ.Α. και τα λοιπά Δημόσια Ταμεία.


2007

Ο πρόεδρος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., κ. Γιώργος Καρπέτας εκλέγεται αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Α.Ι.Μ..


2010

Στο 1ο Μνημόνιο αναφέρεται ρητά η σύμπτυξη όλων των Ταμείων Υγείας σε ένα. Μετά από ενέργειες στον τότε Υπουργό, από τον πρόεδρο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., αποφεύχθηκε η ένταξη των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..


2017

Το Νοέμβριο του 2017 υπήρξε η σοβαρότερη απειλή διάλυσης των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας με την προσπάθεια, μέσω της Τρόικας, ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α. Η προσπάθεια αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή με αστραπιαίες κινήσεις του προεδρείου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και την καθοριστική παρέμβαση του προεδρείου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της A.I.M., δικαιολογώντας την απόφαση, όλων διαχρονικά των Δ.Σ. του Ταμείου μας, επένδυσης στην καλλιέργεια σχέσεων με τη Διεθνή Ομοσπονδία των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας. 

Ανθρώπινο Δυναμικό/Οργανόγραμμα


Οι εργαζόμενοι του Ταμείου Υγείας αποτελούν ένα σύνολο από περίπου 200 άτομα με σπουδές και εμπειρία στον τομέα τους. Το ανθρώπινο δυναμικό με πίστη στις αξίες του οργανισμού και σε συνεργασία με την Διοίκηση του Ταμείου, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης πορείας και της εγγυημένης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η Διοίκηση του Ταμείου φροντίζει ώστε όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό, να διακρίνονται από τη δέσμευση στο έργο τους, την επαγγελματική τους αρτιότητα, καθώς και να λαμβάνουν συστηματικά περαιτέρω εκπαίδευση ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις τους.

Το ομαδικό πνεύμα και το ήθος που διακρίνει το προσωπικό του Ταμείου, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξή του ως ένα ποιοτικό, αξιόπιστο και καινοτόμο φορέα παροχής Υγείας και Πρόνοιας.

οργανόγραμμα


 
 

Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών


Ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. επικαιροποιήθηκε τον Μάιο του 2016.

Για να δείτε τον Κανονισμό σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

 


Καταστατικό


Το Καταστατικό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. επικαιροποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. της 26ης Σεπτεμβρίου 2023 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 67/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Για να δείτε το Καταστατικό σε μορφή PDF πατήσετε εδώ.


Μηχανογράφηση


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου διαχρονικά έχει κατανοήσει την συμβολή της Πληροφορικής στην παροχή ποιοτικών Ιατρικών και Διοικητικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του. Επίσης, αναγνωρίζει ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, τον έλεγχο των δαπανών και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας.

Για τους λόγους αυτούς το Ταμείο έχει επενδύσει στην ανάπτυξη, με ίδιους πόρους,  ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ώστε να επιτύχει βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του, ευκολία στις προσαρμογές, επεκτασιμότητα καθώς και μειωμένο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος. Ταυτόχρονα, προβαίνει στην προμήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού, όπου είναι αναγκαίο, για εξειδικευμένες ιατρικές εφαρμογές, κυρίως για την υποστήριξη των εργαστηριακών μηχανημάτων. Από το 2011 έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε η λειτουργία του Συστήματος να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 9001.

Το Πληροφορικό Σύστημα του Ταμείου στηρίζεται στην υποδομή της Τράπεζας της Ελλάδος, εκμεταλλευόμενο την πανελλαδική ανάπτυξή του. Οι εξυπηρετητές (server) φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Τράπεζας εξασφαλίζοντας, με τη βοήθεια του προσωπικού της Διεύθυνσης, αυξημένα επίπεδα διαθεσιμότητας και ασφάλειας. Σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας υπάρχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό από τους εκεί ιατρούς για συνταγοράφηση  φαρμάκων και εξετάσεων, και από τους «Γραμματείς»-εκπροσώπους του Ταμείου για την αποζημίωση των ιατρικών δαπανών των ασφαλισμένων.


Έχουν αναπτυχθεί δύο ενότητες εφαρμογών :


Το Ιατρικό Υποσύστημα, το οποίο υποστηρίζει:


•    Την μεταφορά και αποθήκευση στον  «ιατρικό φάκελο» των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων που γίνονται στις εγκαταστάσεις του Ταμείου
•    Ειδικές οθόνες για τα δεδομένα των ιατρικών ειδικοτήτων (Παθολόγου, ορθοπεδικού, οφθαλμίατρου, καρδιολόγου, χειρουργού, μαστολόγου, γαστρεντερολόγου, γυναικολόγου, δερματολόγου, οδοντίατρου, οδοντιάτρου, πνευμονολόγου, ΩΡΛ, αγγειολόγου, ενδοκρινολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου, ουρολόγου, διατροφολόγου, ακτινοδιαγνώστη
•    Συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπεμπτικών
•    Κωδικοποίηση κατά το πρότυπο ICD 10
•    Εθελοντική αιμοδοσία
•    Ραντεβού στα Πολυιατρεία, στα ιατρεία Χολαργού, Θεσσαλονίκης
•    Ενημέρωση ασφαλισμένων με SMS
•    προσθήκη νέων ειδικοτήτων

Το υποσύστημα των Διοικητικών εφαρμογών το οποίο περιλαμβάνει:


•    Μητρώο Ασφαλισμένων
•    Διαχείριση αιτήσεων –Πρωτόκολλο
•    Αποζημίωση ασφαλισμένων με εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής του Ταμείου
•    Πληρωμές ασφαλισμένων σε μετρητά και  μέσω τράπεζας (ΔΙΑΣ)
•    Πληρωμή επιδομάτων σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου και της Τράπεζας
•    Ηλεκτρονική παραλαβή τιμολογίων νοσοκομείων
•    Αποθήκη αναλωσίμων  (ιατρείων, ΠΚΑ)
•    Πληρωμές προμηθευτών μέσω τράπεζας, - ενημέρωσή τους με email
•    Διαχείριση Παγίων
•    Λογιστική σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο
•    Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS)


Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και επέκταση των υπαρχουσών εφαρμογών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που καθορίζονται από την Επιτροπή Μηχανογράφησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Παράλληλα φροντίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες του Ταμείου, οι εφαρμογές να είναι σύμφωνες με την εκάστοτε φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και με τον νέο «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» (GDPR).

Τέλος, είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία, την συντήρηση και την ανανέωσή του μηχανογραφικού εξοπλισμού, την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και την διαχείριση των προσβάσεων των χρηστών του συστήματος.