ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15/06/2020

Διαγωνισμός για την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΤΠΣΥΤΕ στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), εφεξής «Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.», ενδιαφέρεται για την...

Categories