ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22/03/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν/μία (1) Γυναικολόγο στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, μέσω σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών...

15/06/2020

Διαγωνισμός για την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΤΠΣΥΤΕ στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), εφεξής «Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.», ενδιαφέρεται για την...

Categories