ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

07/10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία: α) με έναν/μία (1) Παιδοψυχίατρο στην Αθήνα και β) με έναν/μια (1) Νευρολόγο και έναν/μια (1) Ακτινολόγο - Ακτινοδιαγνώστη στη Θεσσαλονίκη

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος
(Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, μέσω
σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών...

15/06/2020

Διαγωνισμός για την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΤΠΣΥΤΕ στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), εφεξής «Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.», ενδιαφέρεται για την...

Categories