ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15/01/2021

Ημερομηνίες Αιμοδοσίας 2021

112η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 12/02/2021
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 16/02/2021 έως και Παρασκευή 19/02/2021

113η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 18/06/2021
Πολυϊατρεία Ομήρου...

01/06/2020

Ημερομηνίες αιμοδοσίας 2020

110η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 19/6/2020
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 23/06/2020 έως και Παρασκευή 26/06/2020
 
111η αιμοδοσία
Χαλάνδρι: Παρασκευή 16/10/2020...
18/02/2020

Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται

Γιώργος Γιαμπουράς,
Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

«Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται.
Μόνο προσφέρεται»

(Με την ενημέρωση απαλλάσσεστε από τη φοβία και...

Categories