ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αιμοδοσία

Ημερομηνίες Αιμοδοσίας 2023

118η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 17/02/2023
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 21/02/2023
 έως και Παρασκευή 24/02/2023

119η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 16/06/2023
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 20/06/2023-έως και Παρασκευή 23/06/2023

120η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Τετάρτη 08/11/2023
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Δευτέρα 13/11/2023 έως Τετάρτη 15/11/2023

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

84η αιμοδοσία: Πέμπτη 30/3/2023

85η αιμοδοσία: Πέμπτη 28/9/2023

Categories