ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αιμοδοσία

Ημερομηνίες Αιμοδοσίας 2024

121η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 15/03/2024
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 19/03/2024
έως και Παρασκευή 22/03/2024

122η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 05/07/2024
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 09/07/2024 έως και Παρασκευή 12/07/2024

123η αιμοδοσία 
Χαλάνδρι: Παρασκευή 08/11/2024
Πολυϊατρεία Ομήρου 4: Τρίτη 12/11/2024 έως Παρασκευή 15/11/2024

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

86η αιμοδοσία: Πέμπτη 21/3/2024

87η αιμοδοσία: Πέμπτη 26/9/2024

Categories