ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Περιφερειακή Περίθαλψη

Η Υπηρεσία Περιφερειακής Περίθαλψης:

  • Παραλαμβάνει, ελέγχει και καταχωρεί παραστατικά δαπανών περίθαλψης που διαβιβάζονται μέσω των Υποκαταστημάτων, Θυρίδων και Πρακτορείων που υπάγονται στην Υπηρεσία της Αθήνας
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα ασφαλισμένων που αποστέλλονται απευθείας στην υπηρεσία και, στις περιπτώσεις δαπανών, επιμελείται  για την  εξόφληση τους
  • Σε επικοινωνία με τους Γραμματείς των Τοπικών Επιτροπών, διευκολύνει την επίλυση τυχόν προβλημάτων- θεμάτων που έχουν οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την έγκαιρη ενημέρωση τους σχετικά με τα ισχύοντα τιμολόγια και τις διαδικασίες του Ταμείου


Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 7:45-15:15 & Παρασκευή 7:45-14:45

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 320 3192,  210 320 3015, 210 320 3148, 210 320 3146

Fax: 210 320 4081