ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΤΠΣΥΤΕ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα που αφορούν στο Ταμείο Υγείας :

  1. Προσωπικό Ιατρός
  2. Επαναλειτουργία ψηφιακού μαστογράφου στα Πολυϊατρεία Αθήνας
  3. Νέες συνεργασίες με ιατρούς - οδοντιάτρους
  4. Δερματολογικό Ιατρείο

Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Συνημμένα

Categories