ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

Έρευνα αξιολόγησης προσφερομένων υπηρεσιών

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διεξαγωγή σύντομης εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιεί το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Στόχος της έρευνας είναι, παράλληλα με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, η βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Ταμείου και η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και θα γίνεται ηλεκτρονικά στο παρακάτω link:

https://www.surveymonkey.com/r/ISO_2020

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ι. Χατζή (τηλ. 210 320 3147, email ixatzis@atpsyte.gr).

Η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ταμείου απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

 

Categories