ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέος κορωνοϊός Covid-19

Εξ αποστάσεως παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω Skype

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αποφυγής των μετακινήσεων, το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. δημιούργησε την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω Skype από 20 Μαρτίου 2020 στις πιο κάτω διευθύνσεις :

Ιατρική υποστήριξη (πρωινές ώρες)

Doctor1 atpsyte

Ψυχολογική υποστήριξη (πρωινές ώρες)

TY makrynori atpsyte

TY lekka atpsyte

Παράλληλα από 16 Μαρτίου 2020 διενεργείται συνταγογράφηση φαρμάκων από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. ηλεκτρονικά, οι οποίες και άμεσα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους. Τηλέφωνα για ηλεκτρονική συνταγογράφηση χρόνιων παθήσεων (πρωινές ώρες) :

Αθήνα & Υποκαταστήματα αυτής                                         210 3204911

Θεσσαλονίκη & Υποκαταστήματα αυτής                            2310 591218

Ειδικές δίγραμμες συνταγές                                                  210 3204960

Γραμμή Έκτακτης ανάγκης Αρχιάτρου                               6940 841111 (απογευματινές    

ώρες & μόνο σε πολύ έκτακτη ανάγκη)

Γραμμή επικοινωνίας για ψυχολογική υποστήριξη          210 3204961 (πρωινές ώρες)

     Επισημαίνεται ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί καθημερινά θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με ασφαλισμένους που χρήζουν βοήθειας για οποιαδήποτε υποστήριξη.

Επίσης, τα τηλέφωνα όλων των μελών του Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. είναι στη διάθεση των ασφαλισμένων για οποιαδήποτε πληροφορία.

Βασικός σκοπός όλων των πιο πάνω ενεργειών είναι η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας καθώς και από τις ανακοινώσεις του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και της ΤτΕ.

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. βρίσκεται με κάθε δυνατό τρόπο κοντά σε όλους τους ασφαλισμένους του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        Γεώργιος Καρασούλας                       Γεώργιος Γιαμπουράς

Categories