ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΑΤΥΕ

Μετάφραση Ψηφίσματος AIM υπέρ της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Σε αυτή τη δύσκολη για όλη την Ευρώπη συγκυρία, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η ∆ιεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας (ΑΙΜ), στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί και να αναδείξει, σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κοινωνικές αρχές και ουσιώδεις αξίες που µοιράζονται τα µέλη της, τα Αυτοδιαχειριζόµενα Ταµεία Υγείας, έρχεται να απευθυνθεί στην πολιτική και κοινωνική σας ευαισθησία, προς την κατεύθυνση της προστασίας και προάσπισης της βιωσιµότητας των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. – Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. – Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), που είναι πλήρη µέλη της Οµοσπονδίας Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Συνημμένα

Attachments

Categories