ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00.

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων: α) με δυο (2) Ψυχιάτρους, και έναν/μια (1) Πνευμονολόγο, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ιατρεία του στην Αθήνα  και β) με έναν/μια (1) Ακτινολόγο – Ακτινοδιαγνώστη για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη ....

Categories